Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

OFERTA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

KLASA I A, JĘZYKOWO-HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie oraz jeden do wyboru przez ucznia spośród: język angielski, matematyka, geografia, historia, fizyka.

Projekty: artystyczne, medialne, prawnicze.

Możliwości kształcenia po ukończeniu liceum: szkoły zawodowe pomaturalne i policealne, kierunki studiów: ekonomia, prawo, zarządzanie i marketing, historia, politologia, socjologia, administracja, psychologia, pedagogika, dziennikarstwo, transport i logistyka, stosunki międzynarodowe, turystyka, hotelarstwo, ochrona środowiska, komunikacja, praca socjalna, geografia, wos, filologie (np. polska, angielska), i in.

KLASA I B, MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Przedmioty rozszerzone: matematyka,  informatyka oraz jeden do wyboru przez ucznia spośród: język angielski, geografia, historia, fizyka.

Projekty: programowanie, robotyka, informatyka w praktyce.

Możliwości kształcenia po ukończeniu liceum: szkoły zawodowe pomaturalne i policealne, kierunki studiów: informatyka, elektronika, telekomunikacja, energetyka, mechanika oraz inne kierunki politechniczne, architektura, ekonomia, zarządzanie i marketing, budownictwo, bankowość, finanse, geodezja, transport i logistyka, matematyka, fizyka, astronomia, i in.

KLASA I C, BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia oraz jeden do wyboru przez ucznia spośród: język angielski, matematyka, geografia, historia, fizyka.

Projekty: medyczne, przyrodnicze.

Możliwości kształcenia po ukończeniu liceum: szkoły zawodowe pomaturalne i policealne, kierunki studiów: medycyna, stomatologia, farmacja, psychologia, fizjoterapia, biotechnologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, chemia, biologia, ochrona środowiska, weterynaria, rolnictwo, AWF, kosmetologia, i in.

W NASZYM LICEUM KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE

Dziennikarze, artyści i humaniści…
Jeśli ktoś szuka pomysłu na ciekawe podsumowanie pracy z lekturą, to na pewno znajdzie go w Łokietku. Nauczyciele podpowiadają,  jak świetnym rozwiązaniem może być przygotowanie i wydanie gazety, antologii czy materiałów pokonferencyjnych. Uczniowie mogą wcielić się w role adeptów sztuki dziennikarskiej i wehikułem czasu udać się do miejsc znanych im z przeczytanych utworów. Tylko u nas przeprowadzane są nietypowe lekcje otwarte. Uczniowie mogą zagrać role bohaterów tragedii klasycznej i przeprowadzić „Sąd nad Antygoną”. Projekty medialne zapewniają zapoznanie się z warsztatem pracy dziennikarza, kształtują umiejętności wykorzystania programów komputerowych do redagowania tekstów, montażu filmu. Dzięki projektom artystycznym rozpoznajemy i rozwijamy talenty recytatorskie, wokalne i teatralne. Współpracujemy z Archiwum Państwowym we Włocławku. Uczniowie realizujący rozszerzone programy nauczania historii mają możliwość korzystania z niektórych zasobów archiwalnych.

 • Wizyta w TVP 3 w Poznaniu
 • 4 nominacje do finału wojewódzkiego 63. Ogólnopolskiego...
 • Warsztaty edytorsko-wydawnicze prowadzone przez studentki...
 • „Tak naprawdę nic nie rozumiem” - prezentacja talentów...
 • Zajęcia w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu
 • Projekt historyczny "Cichociemni"
 • Przedstawienie "Królowa Śniegu" przygotowane przez uczniów...
 • warsztaty radiowe w studenckim Radiu Sfera UMK
 • Projekt pn.”Sądownictwo bliżej obywatela” realizowany...
 • XXXIII Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji...

Lingwiści…
Jeśli komuś zależy na szybkiej i niekonwencjonalnej nauce języka angielskiego zapraszamy do Łokietka! Nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach językowych w Płocku oraz zagranicznych w Anglii i we Włoszech, w czasie których  doskonalą znajomość języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra z możliwością codziennych ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie, w naturalnych i codziennych sytuacjach.  Grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w międzynarodowym projekcie eTwinning pt. „Our languages - our treasure”, w którym, oprócz Polski, wzięło udział 19 państw europejskich. Każdego roku odbywa się w naszej szkole Festiwal Piosenki Francuskiej. Młodzież pomaga w przygotowaniach tego święta szlifując język, poznając kulturę, sztukę i literaturę francuską. 

 • Warsztaty językowe we Włoszech
 • Warsztaty językowe w Londynie
 • Uczniowie Łokietka w międzynarodowym projekcie eTwinning,...
 • Przedstawienie w języku angielski "Człowiek w żelaznej...
 • Przedstawienie w języku angielski "Upiór w operze"
 • Przedstawienie w języku angielski "Człowiek w żelaznej...
 • Przedstawienie w języku angielski "W restauracji"
 • Przedstawienie w języku angielski "W restauracji"
 • Przedstawienie w języku angielski "Człowiek w żelaznej...
 • Przedstawienie w języku angielski "Upiór w operze"

Umysły ścisłe…
Klasy o profilu matematyczno-informatycznym wzbogacają swoją wiedzą pod okiem pracowników naukowych i doktorantów wydziału fizyki UMK. Organizujemy wyjazdy do Laboratoriów Naukowych Instytutu Fizyki. W Pracowni Stacji Graficznych Teoretycznej Biofizyki Molekularnej uczniowie mają okazję za  pomocą specjalistycznego sprzętu zadziałać siłą na molekułę i obserwować w obrazie 3D jej zachowania czy przyglądać się niezwykle czujnym urządzeniom do badania cząsteczek dymu. Poza tym mają okazję obserwować pracę doktorantów dotyczącą mikroskopii sił atomowych. Na dodatkowych zajęciach z robotyki i programowania nasi licealiści zbudowali roboty, skonstruowali Drona. Jeśli ktoś lubi patrzeć w gwiazdy, zapraszamy do astrobazy. Tam można dowiedzieć się, kiedy nastąpi zaćmienie Księżyca. Poznać zasady przepowiadania pogody, obserwować atmosferę, pooglądać przez teleskopy gwiazdy i planety.

 • Uczniowie podczas zajęć na UMK pn. Roboty – ruch w czasie...
 • Zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki...
 • Licealiści w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym
 • W laboratoriach naukowych Instytutu Fizyki UMK
 • Konferencja Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych -...
 • W laboratoriach naukowych Instytutu Fizyki UMK
 • Zajęcia z fizyki i astronomii
 • W Centrum Astronomii w Piwnicach
 • Nasi uczniowie na na Wydziale Fizyki, Astronomii i...
 • Licealiści w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym

Medycy i przyrodnicy…
Uczniowie klas biologiczno-chemicznych dzięki projektom medycznym poznają szczegóły pracy w szpitalu. Zajęcia odbywają się m.in. w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej, gdzie są hodowane bakterie, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej, w której mogą obserwować skomplikowany proces ustalania grupy krwi pacjenta;  w Pracowni Radiologii oraz Pracowni Gastroskopii i Kolonoskopii mogą przekonać się, jak wyglądają badania na nowoczesnych sprzętach diagnostycznych. Nasi medycy uczestniczą w dniach nauki "Medicalia", podczas których mają okazję zapoznać się m.in. z codzienną pracą laboratorium patomorfologicznego pod kątem diagnostyki onkologicznej. Dla naszych uczniów odbywają się dodatkowe zajęciach z chemii i biologii. Łokietek został objęty patronatem naukowym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W ramach współpracy uczniowie mogą uczestniczyć w prezentacjach i zajęciach laboratoryjnych.

 • Uczniowie realizujący projekty madyczne
 • Ciekawe doświadczenia na lekcjach chemii
 • Medicalia
 • Zajęcia w radziejowskim szpitalu
 • Medicalia
 • Medicalia
 • W pracowni fizjoterapii
 • Medicalia
 • Ratownicy WOPR z Kruszwicy uczą udzielania pierwszej pomocy
 • Doświadczenia chemiczne
 • List gratulacyjny

Z ŁOKIETKIEM MATURĘ MASZ W ZASIĘGU RĘKI

Nasze liceum otrzymało List Gratulacyjny od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Marka Gralika w związku z bardzo dobrymi wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi przez maturzystów w roku szkolnym 2018/2019. Kurator gratuluje nam wysokich wyników zdawalności egzaminu maturalnego oraz wyników z poszczególnych przedmiotów.

W roku szkolnym 2017/2018 świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 100% uczniów naszego liceum i wszyscy abiturienci przystąpili do egzaminu maturalnego. Zdawalność w naszym liceum wyniosła 95,3% (dla porównania w powiecie radziejowskim – 74,8%, w województwie kujawsko-pomorskim – 78%, a w kraju 79,7%). Warto przywołać wynik zdawalności włocławskich liceów: LZK - 98,84, LMK - 94,74, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika - 89%.

UDZIELAMY SIĘ CHARYTATYWNIE

Gramy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wspieramy Szlachetną Paczkę. Organizujemy akcję „Podziel się książką”,dzięki której wspomagamy dzieci z naszego ośrodka. Promujemy ideę transplantacji - bierzemy udział w Kampanii "Drugie życie". Angażujemy się w przedsięwzięcia Unicef. Wspieramy bezdomne zwierzaki i schroniska. Wolontariat.

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Szlachetna Paczka
 • Kampania "Drugie życie"
 • Unicef
 • Podziel się książką

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku, Klubem Jagiellońskim, Archiwum Państwowym we Włocławku, Sądem Rejonowym we Włocławku. Więcej informacji o naszej współpracy: https://www.radziejow.edu.pl/295,wspolpraca

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Stopka strony

baner toplayer
Rekrutacja 2020/2021