Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

KADRA PEDAGOGICZNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 
Andrzejewska Beata
 
fizyka
 
Banasiak Krzysztof
 
język angielski
 
Brzykcy Karol
 
muzyka
  Bugalska Magdalena   biblioteka
  Czechowicz Weronika   biologia
  Dąbrowska Ilona   podstawy psychologii
  Dulęba Katarzyna   wychowanie fizyczne
  Fikert-Buło Agnieszka   psycholog
  Głowacka Celina   pedagog
  Grabowski Leszek   język polski, podstawy dziennikarstwa
  Gulcz Andrzej    wychowanie fizyczne
  Gulcz Joanna   wiedza o społeczeństwie
  Kapeliński Robert   wychowanie fizyczne
  Karpiński Zbigniew   fizyka
  Kieraj Sławomir   geografia, koło astronomiczne
  Klimek Żaneta   matematyka, fakultet matematyczny
  Kołowska Anna   język angielski
  Konwent Bożena   historia
  Krawczyk Magdalena   język polski, podstawy dziennikarstwa, zajęcia artystyczne
 
Lewandowska Aneta
 
język niemiecki
  Małecka Klaudia   chemia
  Małecka Stella   podstawy przedsiębiorczości
  Muszyńska Jadwiga   edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
  Nenczak Wioletta   język polski, zajęcia artystyczne
  Paczkowski Mariusz   informatyka, podstawy programowania
  Pikuła Anna   matematyka, fakultet matematyczny
  ks. Szczap Adrian   religia
 
ks. Szpolorowski Jarosław
 
religia
  Truszkowski Piotr   historia, historia i społeczeństwo
  Walczak Agnieszka   język angielski
  Wrzesiński Janusz   fakultet fizyczny, koło astronomiczne

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

  Andrzejewska Beata   fizyka, rewalidacja
  Barczak Grażyna   zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
  Bykowska Agata   świetlica, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, rewalidacja
  Czerniejewska Wioletta   edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
  Czynszak Elżbieta   przysposobienie do pracy,  rewalidacja
  Dąbrowska Ilona   język polski, wczesne wspomaganie rozwoju,  rewalidacja
  Derkowski Sławomir   muzyka, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
  Dybowska Joanna   zajęcia rozwijające kreatywność, funkcjonowanie osobiste i społeczne, rewalidacja
  Fikert-Buło Agnieszka   psycholog
  Głowacka Beata   zajęcia rozwijające komunikowanie się, funkcjonowanie osobiste i społeczne, rewalidacja
  Głowacka Celina   pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
  Gołębiewska Monika   zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
  Górska Grażyna   wychowawca internatu
  Gulcz Joanna   wiedza o społeczeństwie, rewalidacja
  Gulcz Andrzej   wychowanie fizyczne,  rewalidacja
  Izydorska Danuta   zajęcia rozwijające komunikowanie się, funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Jałoszyńska Anna   zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
  Jałoszyńska Iwona   matematyka, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, rewalidacja
  Janiak Anna   funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
  Kaczorowski Jarosław   wychowawca internatu
  Kaniewska Zenona   wychowawca internatu
  Kaniewska-Ziętek Anna   religia
  Kapelińska Małgorzata   funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Kapeliński Robert   wychowanie fizyczne
  Kołowska Anna   język angielski
  Kostecka Paulina   przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Kralska Katarzyna   funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
  Kralska Natalia   świetlica
  Kubiak Lidia   funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
  Kuczek Wioletta   przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, rewalidacja
  Kulpa Renata   zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozijające komunikowanie się, funkcjonowanie osobiste i społeczne, rewalidacja
  Kurant Marzanna   zajęcia rozwijające komunikowanie się, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, rewalidacja
  Lewandowska Ewa   funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, rewalidacja
  Lizik Marlena   zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające kreatywność, funkcjonowsanie osobiste i społeczne, rewalidacja
  Malinowska Maria   funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Marek Renata   funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Markowski Piotr   wychowanie fizyczne,  rewalidacja
  Mielcarek-Piasecka Anna   geografia, funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Milczewska Albina   wychowawca internatu
  Muszyńska Jadwiga   informatyka, technika, wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja
  Nejman Edyta   wychowawca internatu
  Niespodzińska Marzena   wychowawca internatu
  Ozdowska Danuta   przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
  Patyk Izabela   technika, plastyka, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
  Piątek Halina   wczesne wspomaganie rozwoju, przysposobienie do pracy, rewalidacja
  Piotrowska Agnieszka   wychowanie fizyczne,  rewalidacja
  Rakowska Marzena   przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, rewalidacja
  Skóra Grażyna   wychowawca internatu
  Sobczak Grzegorz   rewalidacja
  Sobczyńska Anna   chemia, biologia, przysposobienie do pracy, doradztwo zawodowe, rewalidacja
  Stelmach Ewa   wychowawca internatu
  Stołowska Magdalena   wychowawca internatu
  Strzałkowska Aneta   wychowawca internatu
  ks. Szpolorowski Jarosław
  religia
  Truszkowski Piotr   historia, rewalidacja
  Urbańska Danuta   świetlica, zajęcia rozwijające komunikowanie się, rewalidacja
  Urbański Olgierd   wychowanie fizyczne,  rewalidacja
  Walczak Agnieszka
  język angielski
  Wojewoda Julita   wychowawca internatu, świetlica
  Zachwieja Ewelina   wczesne wspomaganie rozwoju, przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, rewalidacja

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow