Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Kadra pedagogiczna

Liceum Ogólnokształcące

Andrzejewska Beata - fizyka
Banasiak Krzysztof - język angielski
Budna Jowita - pedagog specjalny
Bugalska Magdalena - biblioteka
Bykowska Małgorzata - psycholog
Czechowicz Weronika - biologia
Dominiak Małgorzata - pedagog
Dulęba Katarzyna
- wychowanie fizyczne
Fikert-Buło Agnieszka - psycholog
Głowacka Beata - logopeda
Grabowski Leszek
- język polski
Gulcz Andrzej - wychowanie fizyczne
Gulcz Joanna - wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość
Kapeliński Robert - wychowanie fizyczne
Karpiński Zbigniew - fizyka
Kieraj Sławomir - geografia, koło astronomiczne - astrobaza
Klimek Żaneta - matematyka
Kołowska Anna - język angielski
Konwent Bożena - historia
Krawczyk Magdalena
- język polski
Lazar-Filipiak Sylwia
- język angielski
Lewandowska Aneta - język niemiecki
Małecka Klaudia - chemia
Marcyjaniak Krzysztof - religia
Miernik Dorota
- język niemiecki
Muszyńska Jadwiga - edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
Nenczak Wioletta - język polski
ks. Niebudek Adrian - religia
Pacholska Małgorzata
- matematyka
Paczkowski Mariusz
- informatyka
Pikuła Anna - matematyka
Stolarski Przemysław
- język angielski
Sylwestrzak Łukasz
- muzyka
ks. Szpolorowski Jarosław
- religia
Truszkowski Piotr - historia, historia i teraźniejszość
Wojciechowska Dorota - informatyka, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe
Wrzesiński Janusz - koło astronomiczne - astrobaza

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Andrzejewska Beata - fizyka, rewalidacja
Barczak Grażyna- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacja
Bykowska Agata
- świetlica, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
Czerniejewska Wioletta - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Czynszak Elżbieta - rewalidacja
Dąbrowska Ilona - język polski, wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacja
Derkowski Sławomir - muzyka, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
Dominiak Małgorzata - pedagog
Dybowska Joanna - funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
Fikert-Buło Agnieszka - psycholog
Głowacka Beata - przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne, rewalidacja
Głowacka Celina - rewalidacja
Gołębiewska Monika - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacja
Górska Grażyna - wychowawca SOSW
Gulcz Joanna - historia, wos
Gulcz Andrzej - wychowanie fizyczne
Izydorska Danuta - funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, rewalidacja
Jałoszyńska Anna - zajęcia rozwijające komunikowanie się,  rewalidacja
Jałoszyńska Iwona - matematyka, funkcjonowanie osobiste i społeczne, rewalidacja
Janiak Anna - funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
Kaczorowski Jarosław - wychowawca SOSW
Kaniewska Zenona - wychowawca SOSW
Kaniewska-Ziętek Anna – religia
Kapelińska Małgorzata - funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, przysposobienie do pracy, rewalidacja
Kapeliński Robert - wychowanie fizyczne
Kostecka Paulina - przysposobienie do pracy, rewalidacja
Kralska Katarzyna - funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
Kralska Natalia - świetlica, zrewalidacja
Kubiak Lidia - funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, przysposobienie do pracy, rewalidacja
Kuczek Wioletta - przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, rewalidacja
Kulpa Renata - zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacja
Kurant Marzanna - zajęcia rozwijające komunikowanie się, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, rewalidacja
Lewandowska Ewa - funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, rewalidacja
Lizik Marlena - przyroda, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, rewalidacja
Malinowska Maria - funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, edukacja dla bezpieczeństwa, rewalidacja
Marek-Mitka Renata - funkcjonowanie osobiste i społeczne, rewalidacja, przysposobienie do pracy
Markowski Piotr - wychowanie fizyczne,  przysposobienie do pracy, rewalidacja
Michałowska Malwina - język angielski, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacja, świetlica
Mielcarek-Piasecka Anna - geografia, funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające komunikowanie się, rewalidacja
Milczewska Albina - wychowawca SOSW
Muszyńska Jadwiga - informatyka, technika, wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja
Nejman Edyta - wychowawca SOSW
Ozdowska Danuta - przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające kreatywność
Patyk Izabela
- plastyka, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacja
Piątek Halina - wczesne wspomaganie rozwoju, przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacja
Piotrowska Agnieszka - wychowanie fizyczne, rewalidacja
Rakowska Marzena - zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
Skóra Grażyna
- wychowawca SOSW
Sobczak Grzegorz - rewalidacja
Sobczyńska Anna - chemia, biologia, przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne, doradztwo zawodowe, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja
Stelmach Ewa - wychowawca SOSW, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Stołowska Magdalena - wychowawca SOSW
Strzałkowska Aneta - wychowawca SOSW, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Tworek Andrzej
- religia
Urbańska Danuta - zajęcia rozwijające kreatywność, funkcjonowanie osobiste i społeczne, rewalidacja
Urbański Olgierd - wychowanie fizyczne
Wiśniewski Robert - wychowawca SOSW
Wojewoda Julita
- wychowawca SOSW, zajęcia rewalidacyjno-wychwawcze
Zachwieja Ewelina - wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rozwijające komunikowanie się, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacja

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow