Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

W Szkole podejmuje się różne działania mające na celu rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz zapewniające uczniom możliwości rozwijania swoich zdolności, umiejętności, pasji. Został opracowany Program pracy z uczniem zdolnym, który określa zarówno metody i  sposoby rozpoznawania umiejętności, talentów i zainteresowań jak i formy pracy z tymi uczniami. Uczniowie mają możliwość wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, organizowane są zajęcia w ramach kół przedmiotowych, których celem jest poszerzanie i utrwalanie wiadomości,  przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, konkursów i olimpiad. Uczniowie biorą udział w konkursach i  olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, prezentacjach i  przeglądach  wokalnych, recytatorskich, teatralnych. Uzyskiwane sukcesy świadczą o zdolnościach, ale równie o dużym wkładzie pracy tak uczniów jak i nauczycieli. Organizowane są wyjazdy edukacyjne, wyjazdy do teatru, opery. Uczniowie zainteresowani astronomią  angażują się w pracę Astrobazy, która działa  przy Szkole.  Realizowane są również zajęcia w ramach projektów unijnych. Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami, m.in. z UMK w Toruniu, WSG w Bydgoszczy, PWSZ we Włocławku.

Licencja