Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

STYPENDIA I ZASIŁKI

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przeznaczone jest dla uczniów szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.  Stypendium otrzymuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

PRYMUS POMORZA I KUJAW

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest 7-letnim projektem stypendialnym, skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w regionie kujawsko-pomorskim.Szczegółowe informacje, formularze oraz elektroniczny generator wniosków o stypendium, znajdują się na stronie internetowej projektu: prymus.kujawsko-pomorskie.pl.  

HUMANIŚCI NA START

"Humaniści na start" to program stypendialny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie co najmniej jednego spośród nauczanych przedmiotów humanistycznych. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.  Więcej informacji: https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/37,humanisci-na-start

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów dziennych liceów i techników, zamieszkałych i uczących się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ma ono charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych.  Celem stypendiów jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają  uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów.

DOBRY START, CZYLI 300 ZŁ DLA UCZNIA

Program „Dobry Start” to program  wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Jest to jednorazowe wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie.  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

STYPENDIUM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Program Stypendia św. Mikołaja, którego celem jest jest zbiórka pieniędzy na stypendia  dla zdolnych uczniów naszego liceum. W ten sposób chcemy im dać szansę na dalszą edukację i spełnienie marzeń. Nasza szkoła posiada osobny numer konta. Wszystkich chętnych do pomagania naszej szkole zachęcamy do przekazywania środków na rzecz zdolnych i zaangażowanych w różnych dziedzinach uczniów.Numer konta szkoły: 65 1090 0004 9149 0000 0000 0178.

Licencja