Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

STYPENDIA I ZASIŁKI

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przeznaczone jest dla uczniów szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.  Stypendium otrzymuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

PRYMUS POMORZA I KUJAW

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest 7-letnim projektem stypendialnym, skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w regionie kujawsko-pomorskim.Szczegółowe informacje, formularze oraz elektroniczny generator wniosków o stypendium, znajdują się na stronie internetowej projektu: prymus.kujawsko-pomorskie.pl.  

HUMANIŚCI NA START

"Humaniści na start" to program stypendialny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie co najmniej jednego spośród nauczanych przedmiotów humanistycznych. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.  Więcej informacji: https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/37,humanisci-na-start

DOBRY START, CZYLI 300 ZŁ DLA UCZNIA

Program „Dobry Start” to program  wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Jest to jednorazowe wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie.  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

STYPENDIUM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Program Stypendia św. Mikołaja, którego celem jest jest zbiórka pieniędzy na stypendia  dla zdolnych uczniów naszego liceum. W ten sposób chcemy im dać szansę na dalszą edukację i spełnienie marzeń. Nasza szkoła posiada osobny numer konta. Wszystkich chętnych do pomagania naszej szkole zachęcamy do przekazywania środków na rzecz zdolnych i zaangażowanych w różnych dziedzinach uczniów.Numer konta szkoły: 65 1090 0004 9149 0000 0000 0178.

Licencja