Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Stypendia i zasiłki

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przeznaczone jest dla uczniów szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.  Stypendium otrzymuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Prymus Pomorza i Kujaw II

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw II” jest projektem stypendialnym, skierowanym m.in. do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu realizowane będą stypendia począwszy od roku szkolnego 2023/2024 do 2025/2026. Celem wsparcia stypendialnego jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji, w szczególności w odniesieniu do uczniów będących w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Szczegółowe informacje, formularze oraz elektroniczny generator wniosków o stypendium, znajdują się na stronie internetowej projektu: prymus.kujawsko-pomorskie.pl.  

Dobry Start, czyli 300 zł dla ucznia

Program „Dobry Start” to program  wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Jest to jednorazowe wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek Wniosek o świadczenie można składać tylko online, w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia.Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Stypendium Świętego Mikołaja

Program Stypendia św. Mikołaja, którego celem jest jest zbiórka pieniędzy na stypendia  dla zdolnych uczniów naszego liceum. W ten sposób chcemy im dać szansę na dalszą edukację i spełnienie marzeń. Nasza szkoła posiada osobny numer konta. Wszystkich chętnych do pomagania naszej szkole zachęcamy do przekazywania środków na rzecz zdolnych i zaangażowanych w różnych dziedzinach uczniów.Numer konta szkoły: 65 1090 0004 9149 0000 0000 0178.

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow