Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

DANE OSOBOWE

We wszystkich sprawach związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Mariusz Paczkowski
Numer telefonu: 694 399 779
Adres mailowy: admin@cuwpr.pl

Klauzula ROD

MONITORING WIZUALNY

Monitoring prowadzony jest przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia i obejmuje obszar ciągów komunikacyjnych szkoły jak i terenu wokół szkoły wraz z boiskiem sportowym. 

Licencja