Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Wychowawcy klas

Liceum Ogólnokształcące

Klasa Ia: Magdalena Krawczyk
Klasa Ib: Wioletta Nenczak
Klasa Ic: Aneta Lewandowska
Klasa Id: Piotr Truszkowski
Klasa IIac: Leszek Grabowski
Klasa IIb: Mariusz Paczkowski
Klasa IIIab: Andrzej Gulcz
Klasa IIIc: Żaneta Klimek
Klasa IVab: Anna Pikuła
Klasa IIVc: Klaudia Małecka

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Szkoła Podstawowa nr 2:

Oddział  I-III L: Wioletta Czerniejewska
Oddział  IV-V L: Iwona Jałoszyńska
Oddział VII L: Marlena Lizik
Oddział I-III UZ: Anna Janiak
Oddział IV-V UZ: Anna Sobczyńska
Oddział V-VII UZ: Małgorzata Kapelińska
Oddział VII-VIII UZ: Agnieszka Piotrowska
Oddział ZRW I: Grażyna Barczak
Oddział ZRW II: Monika Gołębiewska
Oddział I-III AU: Ewelina Zachwieja
Oddział V AU: Katarzyna Kralska
Oddział VI-VIII AU: Joanna Dybowska

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

Oddział Ia: Lidia Kubiak
Oddział IIa: Olgierd Urbański
Oddział IIIa: Maria Malinowska
Oddział IIIb: Beata Głowacka
Oddział IIIc: Danuta Izydorska
Oddział IIId: Paulina Kostecka

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow