Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - logo

Współpraca z UMK w Toruniu

W ramach współpracy uczniowie LO corocznie uczestniczą w Drzwiach otwartych na UMK, gdzie nie tylko poznają ofertę uczelni dotyczącą kierunków studiów, ale też uczestniczą w wykładach, pokazach; poznają warunki studiowania.

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt - logo

Współpraca z UTP w Bydgoszczy

W ramach współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy nasi uczniowie m.in. uczestniczą w prelekcjach i zajęciach laboratoryjnych organizowanych w UTP w Bydgoszczy.

  • Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu - logo

Współpraca z Wydziałem Nauk o Ziemi UMK w Toruniu

W ramach współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi UMK w Toruniu uczniowie mają możliwość spotkań z pracownikami Wydziału, studentami oraz kołami naukowymi w celu utrzymania wysokiego poziomu kształcenia m. in. w zakresie geografii.

  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - logo

Współpraca z WSG w Bydgoszczy

Nasza szkoła we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy realizowała projekt edukacyjny pn. Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki i informatyki - nowe wyzwania w edukacji. W projekcie uczestniczy klasa politechniczna.

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku - logo

Współpraca PWSZ we Włocławku

We współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku realizowane są projekty edukacyjne. W ramach współpracy nasi uczniowie m.in. mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

  • Czarny kontur sowy siedzącej na otwartej książce.

Współpraca z MiPBP w Radziejowie

Wspólpracujemy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie. W ramach współpracy uczniowie naszej szkoły biorą udział w spotkaniach i imprezach (wystawy, konkursy, spotkania z ludźmi kultury i nauki, itp.).

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow