Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Ewaluacja zewnętrzna

Ewaluacja zewnętrzna polega na zebraniu przez zespół wizytatorów obiektywnych informacji na temat jakości pracy szkoły w celu oceny, w jakim stopniu szkoła ta spełnia wymagania określone przez państwo. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało 17 wymagań dotyczących najróżniejszych dziedzin pracy szkoły: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Wyniki ewaluacji zewnętrznej szkół przedstawiane są w raportach dostępnych na  platformie internetowej www.npseo.pl. Wszyscy zainteresowani rzetelną oceną danej szkoły, w szczególności rodzice  mogą zapoznać się z obiektywnym i szczegółowym opisem, czy i w jaki sposób dana szkoła spełnia stawiane jej wymagania , po to, aby jak najlepiej wybrać szkołę dla swojego dziecka. W naszej placówce przeprowadzono ewaluację zewnętrzną w Liceum Ogólnokształcącym, Publicznym Gimnazjum Powiatowym, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Podstawowej Specjalnej.

Poniżej przedstawiamy raporty z przeprowadzonych ewaluacji.

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow