Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Weronika Rzadkowolska - przewodnicząca
Patrycja Ludwicka - zastępca
Wiktoria Grabowska - skarbnik
 
Julia Kurant - sekretarz
Wiktoria Łęga - sekretarz
Julian Tworek - sekretarz
Iga Paszkiet - spółdzielnia uczniowska
Michał Rejniak - spółdzielnia uczniowska
Mikołaj Filipiak - spółdzielnia uczniowska
 
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
Wioletta Dzerżawska - przewodnicząca
Anna Joachimiak - zastępca
 
Natalia Zielińska - sekcja kulturalna
Patryk Bińskowski - sekcja kulturalna
Łukasz Czajkowski - prace społeczno-użyteczne
Adam Michalski - prace społeczno-użyteczne
 
INTERNAT
Anna Joachimiak - przewodnicząca
Natalia Zielińska - zastępca
 
Łukasz Czajkowski - sekcja kulturalno-sportowa
Konrad Kaczmarek - sekcja kulturalno-sportowa
Stella Dominiak - sekcja porządkowa
Klaudia Dominiak - sekcja porządkowa
Mateusz Wiśniewskie - sekcja fotograficzna
Kamila Rybicka - sekcja fotograficzna
 

Licencja