Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Ogłoszenia

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie zarządzeniem nr 27/2022 Dyrektora ZSiP z dnia 27 września 2022 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, poniżej zamieszczamy dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023.

Harmonogram dostępności nauczycieli ZSiP dla rodziców, uczniów i wychowanków

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 nauczyciele ZSiP służą pomocą w szczególnych, indywidualnych przypadkach oraz prowadzą konsultacje dla rodziców, uczniów i wychowanków według poniższego harmonogramu.

Terminy składania deklaracji maturalnych w roku szkolnym 2022/2023

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego należy złożyć pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły w terminach: deklaracja wstępna - do 30 września 2022 roku, deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2023 roku. Jeżeli uczeń złożył deklarację wstępną, ale nie złożył deklaracji ostatecznej – wówczas deklaracja wstępna staje się ostateczną deklaracją z dniem 8 lutego. Absolwenci nie mają obowiązku składania deklaracji wstępnej.

Duplikat świadectwa lub legitymacji

W celu wydania duplikatu świadectwa szkolnego  lub legitymacji szkolnej należy złożyć w sekretariacie wniosku z prośbą o wydanie duplikatu oraz uiszczenie opłaty. Szczegółowe informacje oraz wnioski o wydanie duplikatów zamieszczamy poniżej.

Anonimowa skrzynka zaufania

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie! Jeśli mielibyście jakieś obawy lub bylibyście w posiadaniu informacji, które są związane z bezpieczeństwem uczniów naszej szkoły, prosimy o ich pozostawienie anonimowej informacji w naszej skrzynce, która znajduje się na korytarzu przy sali nr 1.

 

Składka na Radę Rodziców

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na odpowiedni rachunek bankowy:

nr konta Rady Rodziców LO: 50 9549 0001 0000 1270 2004 0001

nr konta Rady Rodziców SOSW: 27 9549 0001 0002 9607 3000 0001

W treści przelewu należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia.

Dziękujemy

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow