Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Ogłoszenia

Procedury bezpieczeństwa w ZSiP obowiązujące od 01.09.2021

Szanowni Państwo,Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice, Uczniowie! Zobowiązujmy Państwa do zapoznania się z wytycznymi  MEiN, MZ i GIS oraz  procedurami bezpieczeństwa, które obowiązują w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie od 1 września 2021 r. 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie zarządzeniem nr 20/2021 Dyrektora ZSiP z dnia 30 września 2021 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół i Placówek.

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

30.09.2021 r. (czwartek), godz. 16.30-18.00 - wywiadówka LO

25.11.2021 r. (czwartek), godz. 15.30-17.00 - dzień otwarty LO

10.02.2022 r. (czwartek), godz. 17.00 - wywiadówka LO (online)

31.03.2022 r. (czwartek), godz. 15.30-17.00 - dzień otwarty LO

26.05.2022 r. (czwartek), godz. 16.30-18.00 - wywiadówka LO

 

Duplikat świadectwa lub legitymacji

W celu wydania duplikatu świadectwa szkolnego  lub legitymacji szkolnej należy złożyć w sekretariacie wniosku z prośbą o wydanie duplikatu oraz uiszczenie opłaty. Szczegółowe informacje oraz wnioski o wydanie duplikatów zamieszczamy poniżej.

Anonimowa skrzynka zaufania

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie! Jeśli mielibyście jakieś obawy lub bylibyście w posiadaniu informacji, które są związane z bezpieczeństwem uczniów naszej szkoły, prosimy o ich pozostawienie anonimowej informacji w naszej skrzynce, która znajduje się na korytarzu przy sali nr 1.

 

Składka na Radę Rodziców

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na odpowiedni rachunek bankowy:

nr konta Rady Rodziców LO: 50 9549 0001 0000 1270 2004 0001

nr konta Rady Rodziców SOSW: 27 9549 0001 0002 9607 3000 0001

W treści przelewu należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia.

Dziękujemy

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow