Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 września 2022 r.
Dzień Patrona Szkoły
23-31 grudnia 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna
30 stycznia - 12 lutego 2023 r. Ferie zimowe
6-11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2023 r. Pożegnanie maturzystów
4-23 maja 2023 r. Egzamin maturalny - część pisemna
10-23 maja 2023 r. Egzamin maturalny - część ustna
23 maja 2023 r. Egzamin ósmoklasisty - język polski
24 maja 2023 r. Egzamin ósmoklasisty - matematyka
25 maja 2023 r. Egzamin ósmoklasisty - język angielski
23 czerwca 2023 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. Ferie letnie

 

 

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow