Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

4 września 2023 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 września 2023 r.
Dzień Patrona Szkoły
23-31 grudnia 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna
12-25 lutego 2024 r. Ferie zimowe
28 marca - 2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia 2024 r. Pożegnanie maturzystów
7-24 maja 2024 r. Egzamin maturalny - część pisemna
11-16, 20-25 maja 2024 r. Egzamin maturalny - część ustna
14 maja 2024 r. Egzamin ósmoklasisty - język polski
15 maja 2024 r. Egzamin ósmoklasisty - matematyka
16 maja 2024 r. Egzamin ósmoklasisty - język angielski
21 czerwca 2024 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r. Ferie letnie

 

 

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow