Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
27 września 2021 r.
Dzień Patrona Szkoły
23-31 grudnia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna
17-30 stycznia 2022 r. Ferie zimowe
14-19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
29 kwietnia 2022 r. Pożegnanie maturzystów
4-23 maja 2021 r. Egzamin maturalny - część pisemna
18-20 maja 2021 r. Egzamin maturalny - część ustna
24 maja 2021 r. Egzamin ósmoklasisty - język polski
25 maja 2021 r. Egzamin ósmoklasisty - matematyka
26 maja 2021 r. Egzamin ósmoklasisty - język angielski
24 czerwca 2022 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. Ferie letnie

 

 

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow