Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Plan lekcji Liceum Ogólnokształcącego

Plan lekcji obowiązuje od 25 lutego 2024 roku.

Klasa Ia

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. hist. i teraźn.
s. 31
zaj. z wychow.
s. 30
hist./fiz./geogr./j.ang.
s. 29/41/3/44
  język polski
s. 31
8.55-9.40 2. informatyka
s. 20/40
język polski
s. 31
język angielski
s. 44/36
język polski
s. 31
język polski
s. 31
9.50-10.35 3. matematyka
s. 32
edu. dla bezp.
s. 33
fizyka
s. 41/40
język niemiecki
s. 30
geografia
s. 3
10.50-11.35 4. język niemiecki
s. 30
matematyka
s. 32
muzyka
s. 23
historia
s. 29
wdż
s. 32
11.45-12.30 5. chem./biol.
s. 1/33

język angielski
s. 44/36
chem./biol.
s. 1/33
język angielski
s. 44/31
hist. i teraźn.
s. 43
12.35-13.20 6. język polski
s. 31
wos
s. 31
język polski
s. 31
religia
s. 43
 
13.30-14.15 7. wf matematyka
s. 32
historia
s. 29
religia
s. 43
 
14.20-15.05 8. wf     wf  

Klasa Ib

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. język polski
s. 36
religia
s. 43
hist./fiz./geogr./j.ang.
s. 29/41/3/35
historia
s. 29
język polski
s. 36
8.55-9.40 2. geografia
s. 3
informatyka
s. 20
język angielski
s. 35
matematyka
s. 32
język polski
s. 36
9.50-10.35 3. edu. dla bezp.
s. 31
język niemiecki
s. 30
język polski
s. 36
religia
s. 35
historia
s. 29
10.50-11.35 4. wf
hist. i teraźn.
s. 29

fizyka
s. 41
biologia
s. 33
wf
11.45-12.30 5. wf matematyka
s. 32
muzyka
s. 23

język angielski
s. 35
język angielski
s. 35
12.35-13.20 6. informatyka
s. 20

matematyka
s. 32
matematyka
s. 32
język niemiecki
s. 30
informatyka
s. 20
13.30-14.15 7.     zaj. z wychow.
s. 32
wdż
s. 31
chemia
s. 1
14.20-15.05 8.         hist. i teraźn.
s. 29

Klasa Ic

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. wdż
s. 30
chemia
s. 1
hist./fiz./geogr./mat.
s. 29/41/3/2
język angielski/
s. 44
chemia
s. 1
8.55-9.40 2. biologia
s. 33
język angielski
s. 3
informatyka
s. 20
religia
s. 36
historia
s. 29
9.50-10.35 3. język niemiecki
s. 30
religia
s. 43
geografia
s. 3
język angielski
s. 41
język polski
s. 36
10.50-11.35 4. wf
matematyka
s. 2
język niemiecki
s. 30
matematyka
s. 2
wf
11.45-12.30 5. wf muzyka
s. 3
język polski
s. 36
biologia
s. 33
zaj. z wychow.
s. 1
12.35-13.20 6. język angielski
s. 41

fizyka
s. 41
matematyka
s. 2
historia
s. 29
biologia
s. 33
13.30-14.15 7. język polski
s. 36

  edu. dla bezp.
s. 31
  hist. i teraźn.
s. 29
14.20-15.05 8. język polski
s. 36
  hist. i teraźn.
s. 2
   

Klasa Id

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. wf dz. język angielski/
s. 3
hist./fiz./geogr./mat.
s. 29/41/3/2
religia
s. 36
edu. dla bezp.
s. 30
8.55-9.40 2. hist. i teraź.
s. 35
religia
s. 43
biologia
s. 33
zaj. z wychow.
s. 3
matematyka
s. 2
9.50-10.35 3. geografia
s. 3

chemia
s. 1

muzyka
s. 23
matematyka
s. 2
fizyka
s. 41
10.50-11.35 4. matematyka
s. 2

język angielski
s. 3/36
chemia
s. 1
język angielski
s. 44/36
biologia
s. 33
11.45-12.30 5. informatyka
s. 20/40
język niemiecki
s. 30
język niemiecki
s. 30
język polski
s. 36
język angielski
s. 36/30
12.35-13.20 6. język polski
s. 36
historia
s. 29
język polski
s. 36
język polski
s. 36
wf dz.
13.30-14.15 7. wf chł. biologia
s. 33
historia
s. 2
hist. i teraź.
s. 35
wf dz.
14.20-15.05 8. wf chł.   wdż
s. 31
wf chł.  

Klasa IIa

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. wf dz. rel./mat.
s. 29/32
wf chł. matematyka/
s. 32
wos
s. 35
8.55-9.40 2. matematyka
s.29
wos
s. 35
matematyka
s.32
chemia
s. 1
geografia
s. 3
9.50-10.35 3. informatyka
s. 20/40
język polski
s. 31
biologia
s. 33
język polski
s. 31
język polski
s. 31
10.50-11.35 4. geografia
s. 3
p. przedsięb.
s. 43
hist. i teraź.
s. 29
język polski
s. 31
język angielski
s. 44/36
11.45-12.30 5. język niemiecki
s. 30
matematyka
s.41
historia
s. 29
matematyka
s.1
zaj. z wychow.
s. 31
12.35-13.20 6. biologia
s. 33
język angielski
s. 44/36
język niemiecki
s. 30
język angielski
s. 44/31
fizyka
s. 41
13.30-14.15 7. język polski
s. 31
wf chł. chemia
s. 1
historia
s. 29
wf dz.
14.20-15.05 8. język polski
s. 31
wf chł. fiz./hist./geogr.
s. 41/29/3
j.ang./fiz./hist./geogr.
s. 31/41/29/3
wf dz.
15.10-15.55
9.
religia
s. 43
       

Klasa IIb

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. informatyka/
s. 20

matematyka
s. 32
język angielski/
s. 36
matematyka
s. 32
informatyka/
s. 20
8.55-9.40 2. wf
język polski
s. 36
chemia
s. 1
historia
s. 29
matematyka
s. 32
9.50-10.35 3. wf
matematyka
s. 32
język angielski
s. 35/43
matematyka
s. 32
doradzt. zaw.
s. 30
10.50-11.35 4. język polski
s. 36
biologia
s. 33
matematyka
s. 32
geografia
s. 3
chemia
s. 1
11.45-12.30 5. język polski
s. 36
historia
s. 29
geografia
s. 3
fizyka
s. 41
wf
12.35-13.20 6. język niemiecki
s. 30
p. przedsięb.
s. 43
religia
s. 43
biologia
s. 33
język angielski
s. 35/36
13.30-14.15 7. religia
s. 43
hist. i teraź.
s. 35
język polski
s. 36
zaj. z wychow.
s. 36
informatyka/
s. 20
14.20-15.05 8. język niemiecki
s. 30
język angielski
s. 35/36
fiz./hist./geogr.
s. 41/29/3
fiz./geogr./hist.
s. 41/3/29
informatyka/
s. 20

Klasa IIc

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. biologia
s. 33
matematyka/
s. 32
język polski
s. 23
matematyka/
s. 32
geografia
s. 3
8.55-9.40 2. matematyka
s. 32
chemia
s. 1
język polski
s. 23

język polski
s. 23
biologia
s. 33
9.50-10.35 3. chemia
s. 1
język angielski
s. 44/3
chemia
s. 1
geografia
s. 3
chemia
s. 1
10.50-11.35 4. informatyka
s. 20/40
hist. i teraź.
s. 35
zaj. z wychow.
s. 3
 język niemiecki
s. 30
doradzt. zaw.
s. 30
11.45-12.30 5. język angielski
s. 44/41
wf matematyka
s. 32
matematyka
s. 32
historia
s. 29
12.35-13.20 6. język polski
s. 23
wf biologia
s. 33
matematyka
s. 32
język angielski
s. 30/3
13.30-14.15 7. historia
s. 29 
religia
s. 43
fizyka
s. 40
wf p. przedsięb.
s. 3
14.20-15.05 8. religia
s. 43
 język niemiecki
s. 30
fiz./hist./geogr.
s. 41/29/3
j.ang./fiz./hist./geogr.
s. 44/41/29/3
 
15.10-15.55
9.
         

Klasa IId

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. doradzt. zaw.
s. 35
matematyka/
s. 32
matematyka
s. 32
matematyka/
s. 32
fizyka
s. 41
8.55-9.40 2. wf język niemiecki
s. 30
geografia
s. 3
język angielski
s.41
wos
s. 35
9.50-10.35 3. wf hist. i teraź.
s. 29
zaj. z wychow.
s. 29
biologia
s. 33
informatyka
s. 20
10.50-11.35 4. język polski
s. 31
chemia
s. 1
język polski
s. 31
wos
s. 35
język polski
s. 31
11.45-12.30 5. język polski
s. 31
język polski
s. 31
język polski
s. 31
język niemiecki
s. 30
wf
12.35-13.20 6. historia
s. 29
matematyka
s. 1
chemia
s. 1 
matematyka
s. 1
p. przedsięb.
s. 43
13.30-14.15 7. język angielski
s.41
historia
s. 29
biologia
s. 33
matematyka
s. 1
język angielski
s.30
14.20-15.05 8. język angielski/
s.41
religia
s. 43
fiz./hist./geogr.
s. 41/29/3
fiz./geogr./hist.
s. 41/3/29
geografia
s. 3
15.10-15.55
9.
  religia
s. 43
     

Klasa IIIac

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. matematyka/
s. 32
doradzt. zaw.
s. 36
wf fizyka
s. 41
matematyka/
s. 32
8.55-9.40 2. j.pol./chem.
s. 23/1
matematyka
s. 2
/32
język niemiecki
s. 30
wos/biol.
s. 35/33
infor./chem.
s. 20/1
9.50-10.35 3. biologia
s. 33
fizyka
s. 41
matematyka
s. 2
/32
j.pol./chem.
s. 23/1
matematyka
s. 2/32
10.50-11.35 4. język polski
s. 23
religia
s. 23
język angielski
s. 44/35
historia
s. 1
wos/infor.
s. 35/20
11.45-12.30 5. język polski
s. 23
wos/biol.
s. 35/33
język angielski
s. 44/35
geografia
s. 3
zaj. z wychow.
s. 23
12.35-13.20 6. chemia
s. 1
język polski
s. 23
geogr./hist./fiz./j.ang.
s. 3/40/41/35/44
język polski
s. 23
historia
s. 29
13.30-14.15 7. język niemiecki
s. 30
wf religia
s. 43
geogr./hist./fiz./j.ang.
s. 3/40/41/23/44
język angielski
s. 44/35
14.20-15.05 8.   wf matematyka/
s. 32
język angielski
s. 23
p. przedsięb.
s. 30

Klasa IIIb

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. matematyka
s. 32

informatyka/
s. 20
  informatyka/
s. 20
matematyka
s. 32
8.55-9.40 2. język polski
s. 36
matematyka
s. 32
wf informatyka/
s. 20
fizyka
s. 41
9.50-10.35 3. język polski
s. 36
język polski
s. 36
matematyka
s. 32
język polski
s. 36
matematyka
s. 32
10.50-11.35 4. biologia
s. 33
fizyka
s. 41
język angielski
s. 36
matematyka
s. 32
geografia
s. 3
11.45-12.30 5. historia
s. 29
p. przedsięb.
s. 43
historia
s. 41
wf zaj. z wychow.
s. 20
12.35-13.20 6. religia
s. 43
język niemiecki
s. 30
geogr./hist./fiz./j.ang.
s. 3/40/41/35/44
wf chemia
s. 1
13.30-14.15 7. informatyka/
s. 20
język angielski
s. 36
język niemiecki
s. 30
geogr./hist./fiz./j.ang.
s. 3/40/41/23/44

język angielski
s. 36
14.20-15.05 8. informatyka/
s. 20
  matematyka
s. 32
informatyka/
s. 20
religia
s. 43

Klasa IVab

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1.   j.pol./mat.
s. 23/2
wos/infor.
s. 35/20
matematyka
s. 2
j.pol./mat.
s. 23/2
8.55-9.40 2. język niemiecki
s. 30
język polski
s. 23
matematyka
s. 2
matematyka
s. 2
wf
9.50-10.35 3. matematyka
s. 2
wos/infor.
s. 35/20
język polski
s. 31
historia
s. 29
wf
10.50-11.35 4. religia
s. 43
język niemiecki
s. 30
religia
s. 43
język polski
s. 23
 
11.45-12.30 5. matematyka
s. 2

matematyka
s. 2

matematyka
s. 2
język polski
s. 23
 
12.35-13-20
6.
wf zaj. z wychow.
s. 3
historia
s. 29
fiz./j.ang./geogr.
s. 41/35/3
 
13.30-14.15 7. język angielski
s. 35
/44
język angielski
s. 31/44
fiz./j.ang./geogr.
s. 41/35/3
   
14.20-15.05 8. język angielski
s. 35
/44
       

Klasa IVc

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. matematyka
s. 2
matematyka/
s. 2
biologia
s. 33
chemia
s. 1
matematyka/
s. 2
8.55-9.40 2. matematyka
s. 2
język angielski
s. 44
historia
s. 29
język niemiecki
s. 30
język polski
s. 23
9.50-10.35 3. język polski
s. 23
wf język niemiecki
s. 30
wf język polski
s. 23
10.50-11.35 4. chemia
s. 1
język angielski
s. 44
matematyka
s. 2
wf matematyka
s. 2
11.45-12.30 5. religia
s. 43
  religia
s. 43
historia
s. 29
biologia
s. 33
12.35-13-20
6.
język angielski
s. 44
  język polski
s. 23
fiz./j.ang./geogr.
s. 41/35/3
 zaj. z wychow.
s. 2
13.30-14.15 7. matematyka
s. 2
  fiz./j.ang./geogr.
s. 41/35/3
   
14.20-15.05 8. lab. chemiczne
s. 1
       

 

drukuj całą stronę

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow