Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

PLAN LEKCJI LO

Plan lekcji obowiązuje od 2 września 2019 roku.

Klasa Iab (LO trzyletnie)

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
/inf.
s. 20
inf./
s. 20
j.niem./j.ang.
s. 30/35
chemia
s. 1
j.ang./j.ang.
s. 36/31
8.55-9.40
2
j.ang./j.niem.
s. 35/30
j.niem./j.ang.
s. 35/36
j.ang./j.ang.
s. 35/36
matematyka
s. 2
j.ang./j.niem.
s. 36/30
9.50-10.35
3
matematyka
s. 2
geografia
s. 3
historia
s. 29
zaj. z wychowawcą
s. 3
fizyka
s. 41
10.50-11.35
4
biologia
s.33
język polski
s. 31
matematyka
s. 2
historia
s. 29
edb
s. 30
11.45-12.30
5
wos
s. 35
wos
s. 35
matematyka
s. 2
język polski
s. 31
podst. przedsięb.
s. 31
12.35-13.20
6
język polski
s. 31
wok
s. 30
wf
język polski
s. 31
religia
s. 22
13.30-14.15
7
wf
fizyka
s. 41
wf
podst. przedsięb.
s. 33
 
14.20-15.05
8
 
religia
s. 32
 
 
 

Klasa Ic (LO trzyletnie)

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
religia
s. 22
chemia
s. 1
język angielski
s. 44
matematyka
s. 2
matematyka
s. 2
8.55-9.40
2
język angielski
s. 44
historia
s. 29
biologia
s.33
język niemiecki
s. 35
historia
s. 29
9.50-10.35
3
zaj. z wychowawcą
s. 44
wok
s. 30
matematyka
s. 2
język polski
s. 31
język angielski
s. 44
10.50-11.35
4
język niemiecki
s. 30
geografia
s. 3
fizyka
s. 41
język polski
s. 31
informatyka
s. 20
11.45-12.30
5
język polski
s. 31
język polski
s. 31
chemia
s. 1
podst. przedsięb.
s. 3
edb
s. 30
12.35-13.20
6
wos
s. 35
wf (dz.)
wf (chł.)
religia
s. 32
podst. przedsięb.
s. 31
13.30-14.15
7
wf (chł.)
 
wf (chł.)
fizyka
s. 41
wf (dz.)
14.20-15.05
8
 
 
 
-
-
wf (dz.)

Klasa Iab (LO czteroletnie)

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
/zaj. artystyczne
s. 23
wf (chł.)
biologia
s.33
podst.dziennik./
s. 31
geografia
s. 3
8.55-9.40
2
język polski
s. 22
muzyka
s. 30
język niemiecki
s. 30
język angielski
s. 36
matematyka
s. 32
9.50-10.35
3
matematyka
s. 32
edb
s. 33
j.pol./mat.
s. 22/32
matematyka
s. 32
język niemiecki
s. 30
10.50-11.35
4
język angielski
s. 36
język polski
s. 22
j.pol./mat.
s. 22/32
język polski
s. 22
język polski
s. 22
11.45-12.30
5
informatyka
s. 20
język angielski
s. 36
zaj. z wychowawcą
s. 32
historia 
s. 29
j.ang./inf.
s. 36/20
12.35-13.20
6
chemia
s. 1
hist./geogr./wos/fiz.
s. 29/3/35/41
historia 
s. 29
fizyka
s. 41
 
13.30-14.15
7
wos
s. 35
religia
s. 32
 
wf
 
14.20-15.05
8
religia
s. 30
wf (dz.)
 
wf
 

 Klasa Ic (LO czteroletnie)

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
historia
s. 29
wf (chł.)
wf (dz.)
j.niem./j.ang.
s. 35/36
inf./
s. 20
8.55-9.40
2
biologia
s. 33
język polski
s. 22
wf (dz.)
chemia
s. 1
biologia
s. 33
9.50-10.35
3
j.ang./j.niem.
s. 35/30
język polski
s. 22
j.niem./j.ang.
s. 30/35
biologia
s. 33
j.ang./j.ang.
s. 36/31
10.50-11.35
4
zaj. artystyczne
s. 23
matematyka
s. 2
j.ang./j.niem.
s. 36/30
historia
s. 30
fizyka
s. 41
11.45-12.30
5
chemia
s. 1
religia
s. 32
język polski
s. 22
język polski
s. 22
religia
s. 22
12.35-13.20
6
matematyka
s. 2
hist./geogr./wos/fiz.
s. 29/3/35/41
matematyka
s. 2
geografia
s. 3
/inf.
s. 20
13.30-14.15
7
edb
s. 32
muzyka
s. 30
wos
s. 35
wf (chł.)
 
14.20-15.05 8
wf (dz.)
 
zaj. z wychowawcą
s. 1
wf (chł.)
 

Klasa IIab

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
j.ang./j.ang.
s. 44/35
język polski
s. 22
mat./mat.
s. 2/32
hist. i społ.
s. 29
język niemiecki
s. 30
8.55-9.40
2
mat./mat.
s. 2/32
mat./mat.
s. 2/32
j.ang./inf./j.pol.
s. 44/20/22
j.ang./inf./j.pol.
s. 44/20/22
j.ang./j.ang.
s. 44/31
9.50-10.35
3
język polski
s. 22
język niemiecki
s. 35
hist. i społ.
s. 23
język polski
s. 22
wos/mat.
s. 35/32
10.50-11.35
4
j.ang./inf./j.pol.
s. 44/20/22
religia
s. 32
j.ang./j.ang.
s. 44/35
geogr./mat.
s. 3/32
mat./mat.
s. 32/2
11.45-12.30
5
geogr./fiz.
s. 3/41
język polski
s. 22
wos/fiz.
s. 35/41
gogr./fiz.
s. 3/41
hist. i społ.
s. 29
12.35-13.20
6
geogr./fiz.
s. 3/41
język polski
s. 22
wos/mat.
s. 35/32
zaj. z wychowawcą
s. 33
wf (dz.)
13.30-14.15
7
p.dziennik./p.program.
s. 23/20
wf
religia
s. 3
wdż
s. 32
 
14.20-15.05
8
p.dziennik./p.program.
s. 23/20
wf (chł.)
wf
 
 
15.10-15.55
9
 
-
-
 
 
 

Klasa IIc

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
j.ang./j.ang.
s. 44/35
język polski
s. 22
matematyka
s. 2
język polski
s. 23
wf (dz.)
8.55-9.40
2
matematyka
s. 2
matematyka
s. 2
j.ang./inf./j.pol.
s. 44/20/22
j.ang./inf./j.pol.
s. 44/20/22
j.ang./j.ang.
s. 44/31
9.50-10.35
3
biologia
s. 33
chemia
s. 1
biologia
s. 33
chemia
s. 1
biologia
s. 33
10.50-11.35
4
j.ang./inf./j.pol.
s. 44/20/22
język niemiecki
s. 33
j.ang./j.ang.
s. 44/35
biologia
s. 33
matematyka
s. 2
11.45-12.30
5
hist. i społ.
s. 29
język polski
s. 23
język niemiecki
s. 30
hist. i społ.
s. 30
chemia
s. 1
12.35-13.20
6
język polski
s. 23
podst. psych.
s. 33
wdż
s. 36
wf (dz.)
język polski
s. 23
13.30-14.15
7
religia
s. 30
wf (chł.)
chemia
s. 1
f. chemiczny
s. 1
zaj. z wychowawcą
s. 23
14.20-15.05
8
wf (dz.)
wf (chł.)
wf (chł.)
 
religia
s. 22
15.10-15.55
9
 
 
-
-
 
 

Klasa IIIab

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
j.fr./j.niem.
s. 36/30
j. fr./
s. 36
hist./j.pol./j.ang.
s. 29/23/36
mat./geogr.
s. 32/3
wos/fiz.
s. 35/41
8.55-9.40 2
hist./j.pol./inf./j.ang.
s. 29/23/20/36
wdż
s. 33
mat./mat.
s. 2/32
mat./geogr.
s. 32/3
geogr./fiz.
s. 3/41
9.50-10.35 3
hist./j.pol./inf./j.ang.
s. 29/23/20/36
mat./mat.
s. 2/32
j.ang./j.ang.
s. 44/36
hist./j.pol./inf./j.ang.
s. 29/23/20/36
język polski
s. 23
10.50-11.35 4
mat./mat.
s. 2/32
j.ang./j.ang.
s. 44/36
wf
j.ang./j.ang.
s. 44/36
język polski
s. 23
11.45-12.30 5
wf
geogr./fiz.
s. 3/41
wf
wos/p.program.
s. 35/20
mat./mat.
s. 2/32
12.35-13.20 6
zaj. z wychowawcą
s. 36
religia
s. 32
religia
s. 3
wos/p.program.
s. 35/20
f.mat./f.mat.
s. 2/32
13.30-14.15 7
f.fizyczny
s. 22
hist. i społ.
s. 29
j.niem./
s. 30
język polski
s. 23
f.mat./f.mat.
s. 2/32
14.20-15.05 8
f.fizyczny
s. 22
 
 
język polski
s. 23
f. j.angielskiego
s. 36
15.10-15.55 9
f.j.angielskiego
s. 36
f. j.angielskiego
s. 36
 
 
f. j.angielskiego
s. 36

Klasa IIIc

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
j.fr./
s. 36
j. fr./j.niem.
s. 36/35
hist./j.pol./j.ang.
s. 29/23/36
biologia
s. 33
biologia
s. 33
8.55-9.40 2
hist./j.pol./inf./j.ang.
s. 29/23/20/36
chemia
s. 1
matematyka
s. 2
biologia
s. 33
religia
s. 22
9.50-10.35 3
hist./j.pol./inf./j.ang.
s. 29/23/20/36
matematyka
s. 2
j.ang./j.ang.
s. 44/36
hist./j.pol./inf./j.ang.
s. 29/23/20/36
chemia
s. 1
10.50-11.35 4
matematyka
s. 2
j.ang./j.ang.
s. 44/36
wf
j.ang./j.ang.
s. 44/36
biologia
s. 33
11.45-12.30 5
wf
podst. psych.
s. 33
wf
język polski
s. 23
matematyka
s. 2
12.35-13.20 6
religia
s. 30
język polski
s. 23
chemia
s. 1
język polski
s. 23
f.matematyczny
s. 2
13.30-14.15 7
chemia
s. 1
język polski
s. 23
zaj. z wychowawcą
s. 2
hist. i społ.
s. 29
f.matematyczny
s. 2
14.20-15.05 8
wdż
s. 32
hist. i społ.
s. 29
j.niem./
s. 30
f. chemiczny
s. 1
f. j.angielskiego
s. 36
15.10-15.55 9
f.j.angielskiego
s. 36
f. j.angielskiego
s. 36
 
 
f. j.angielskiego
s. 36

Licencja