Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Plan lekcji Liceum Ogólnokształcącego

Plan lekcji obowiązuje od 31 stycznia 2022 roku.

Klasa Iac

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. /mat.pr
s. 32
język polski
s. 23
  zaj. artystyczne
s. 31
j.pol./biol.
s. 23/33
8.55-9.40 2. chem./j.niem.
s.1/30
biol./j.pol.
s. 33/23
biologia
s. 33
historia
s. 29
wdż
s. 30
9.50-10.35 3. język polski
s. 23
chemia
s. 1
język polski
s. 23
wf wf
10.50-11.35 4. matematyka
s. 2
matematyka
s. 2
zaj. z wychow.
s. 23
matematyka
s. 2
wf
11.45-12.30 5. fizyka
s. 41
edu. dla bezp.
s. 30
j.niem./inf.
s. 30/20
wos/j.niem.
s. 35/30
geografia
s. 3
12.35-13.20 6. muzyka
s. 23
religia
s. 32
historia
s. 2
język polski
s. 23
religia
s. 36
13.30-14.15 7. język angielski
s. 41/36
  wos
s. 35
język angielski
s. 36/41
 
14.20-15.05 8. język angielski
s. 41/36
  fiz./j.ang./geogr./hist.
s. 41/36/33/3/29
j.niem./inf.
s. 30/20
 

Klasa Ib

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. /mat.pr
s. 32
historia
s. 29
geografia
s. 3

j.niem./inf.
s. 30/20
inf./
s. 20
8.55-9.40 2. język angielski
s.36/33
język angielski
s.36/40
język polski
s. 31
inf./j.niem.
s. 20/30
zaj. z wychow.
s. 20
9.50-10.35 3. j.niem./inf.
s. 30/20
matematyka
s. 32
edu. dla bezp.
s. 30
wf wf
10.50-11.35 4. matematyka
s. 32
chemia
s. 1
język angielski
s.36/40
historia
s. 29
wf
11.45-12.30 5. inf./j.niem.
s. 20/30
biologia
s. 33
religia
s.31
język polski
s. 31
wos
s. 35

12.35-13.20 6. religia
s. 33
język polski
s. 31
fizyka
s. 33
zaj. artystyczne
s. 31
język polski
s. 31
13.30-14.15 7. muzyka
s. 23
wdż
s. 30
matematyka
s. 32
/inf.
s. 20
 
14.20-15.05 8.     fiz./j.ang./geogr./hist.
s. 41/36/3/29
   

Klasa IIab

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. j. pol.pr/mat.pr
s. 23/2
zaj. z wychow.
s. 3
matematyka
s. 2
j. pol.pr/mat.pr
s. 23/2
 
8.55-9.40 2. język polski
s. 23
chemia
s. 1
język polski
s. 23
biologia
s. 33
geografia
s. 3

9.50-10.35 3. matematyka
s. 2
historia
s. 29
inf./j.niem.
s. 20/31
j.niem./inf.
s. 30/20
matematyka
s. 2
10.50-11.35 4. geografia
s. 3
wf
wf język polski
s. 23
biologia
s. 33
11.45-12.30 5. język angielski
s. 33/36
matematyka
s. 2
wf historia
s. 29
religia
s. 36
12.35-13.20 6. j.niem./inf.
s. 30/20
wos
s. 35
język angielski
s. 36/40
zaj. artystyczne
s. 35
chemia
s. 1
13.30-14.15 7. zaj.roz.zaint.mat.
s. 32
język polski
s. 23
j.ang./fiz./geogr.
s. 36/41/3
j.niem./podst.dzien.
s. 30/31
p. przedsięb.
s. 30
14.20-15.05 8. /wos
s. 35
fizyka
s. 41
/wos
s. 35
język angielski
s. 36/33
religia
s. 36
15.10-15.55
9.
      fiz./geogr.
s. 41/3
 

Klasa IIc

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. j. pol.pr/mat.pr
s. 23/2
biologia
s. 33
wf j. pol.pr/mat.pr
s. 23/2
matematyka
s. 2
8.55-9.40 2. religia
s. 35
podst. dzien.
s. 31
wf język polski
s. 23
język polski
s. 23
9.50-10.35 3. fizyka
s. 41
język angielski
s. 40
geografia
s. 3
język angielski
s. 41
język polski
s. 23
10.50-11.35 4. język niemiecki
s. 30
historia
s. 29
biologia
s. 33
historia
s. 29
język angielski
s. 41

11.45-12.30 5. matematyka
s. 2
wf matematyka
s. 2
matematyka
s. 2
chemia
s. 1

12.35-13.20 6. geografia
s. 3
język polski
s. 23
język niemiecki
s. 30
informatyka
s. 20
wos
s. 35
13.30-14.15 7. chemia
s. 1
chemia
s. 1
j.ang./fiz./geogr.
s. 36/41/3
chemia
s. 1
biologia
s. 33
14.20-15.05 8. zaj. z wychow.
s. 2
religia
s. 32
  zaj. artystyczne
s. 31
podst. przeds.
s. 30
15.10-15.55
9.
      fiz./geogr.
s. 41/3
 

Klasa IIIab

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. /j.pol. pr
s. 31
mat.pr/jpol.pr.
s. 32/31
język polski
s. 31
zaj.roz.zaint.mat.
s. 32

matematyka
s. 32
8.55-9.40 2. fizyka
s. 41
wf matematyka
s. 32
język polski
s. 31
chemia
s. 1
9.50-10.35 3. matematyka
s. 32
wf wf historia
s. 29
zaj. z wychow.
s. 32
10.50-11.35 4. j.ang./inf.
s. 35/20
język polski
s. 31
j.ang./mat.
s. 31/32
j.niem./inf.
s. 30/20
język polski
s. 31
11.45-12.30 5. geografia
s. 3
historia
s. 29
język angielski
s. 36/40
j.ang./mat.
s. 36/32
podst.przeds.
s. 30
12.35-13-20
6.
język angielski
s .36/41
fizyka
s. 41
geogr./fiz./wos/hist.
s. 3/41/35/29
język angielski
s. 36/41
biologia
s. 33
13.30-14.15 7. j.niem./p.progr.
s. 30/20
religia
s. 32
podst.dzien./j.niem.
s. 31/30
hist./wos/geogr.
s. 29/35/3
/wos
s. 35
14.20-15.05 8. inf./j.niem.
s. 20/30
wdż
s. 30
religia
s. 29
   
15.10-15.55
9.
inf./
s. 20
       

Klasa IIIc

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. język angielski
s. 41
zaj.rozw.zaint.chem.
s. 1

biologia
s. 33
biologia
s. 33
chemia
s. 1

8.55-9.40 2. język polski
s. 31
wf matematyka
s. 2
język angielski
s. 41
biologia
s. 33
9.50-10.35 3. chemia
s. 1
wf wf matematyka
s. 2
język polski
s. 31
10.50-11.35 4. chemia
s. 1
religia
s. 35
język niemicki
s. 30
język polski
s. 31
geografia
s. 3
11.45-12.30 5. historia
s. 29
język polski
s. 31
fizyka
s. 33
historia
s. 3
język angielski
s. 41
12.35-13.20 6. matematyka
s. 2
biologia
33
geogr./fiz./wos/hist.
s. 3/41/35/29
język niemiecki
s. 30
p.przedsięb.
s. 30
13.30-14.15 7. podst. psych.
s. 33
fizyka
s. 41
chemia
s. 1
hist./wos/geogr.
s. 29/35/3
/wos
s. 35
14.20-15.05 8. religia
s. 33
informatyka
s. 20
zaj. z wychow.
s. 1
wdż
s. 2
 

Klasa IIIab (3)

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. j.niem./j.ang.
s. 30/36
/j.ang.
s. 36
/j. ang.
s. 36
wf geogr./hist.
s. 3/29
8.55-9.40 2. matematyka
s. 2/32
matematyka
s. 2/32
j.ang./j.niem.
s. 36/30
matematyka
s. 2/32
matematyka
s. 2/32
9.50-10.35 3. język angielski
s. 33/36
język polski
s. 31
język angielski
s. 36/41
mat./j.pol.
s. 32/35
zaj. z wychow.
s. 3
10.50-11.35 4. język angielski
s. 33/36
język polski
s. 31
geogr./fiz./wos/hist.
s. 3/41/35/29
język polski
s. 33
/podst.progr.
s. 20
11.45-12.30 5. mat./j.pol.
s. 32/31
religia
s. 35
geogr./fiz./wos/hist.
s. 3/41/35/29
język polski
s. 33
/podst.progr.
s. 20
12.35-13.20 6. mat./j.pol.
s. 32/31
wf mat./j.pol.
s. 32/31
fak. mat.
s. 2/32
informatyka
s. 20
13.30-14.15 7. /hist. i społ.
s. 29
wf religia
s. 2
fak. mat.
s. 2/32
informatyka
s. 20
14.20-15.05 8.     /j.niem.
s. 30
hist./geogr./fiz.
s. 29/3/41
informatyka
s. 20
15.10-15.55
9.
    /j.niem.
s. 30
   

Klasa IIIc (3)

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. /j.niem.
s. 30
wf (dz.) podst. psych.
s. 33
wf (chł.) geogr./hist.
s. 3/29
8.55-9.40 2. matematyka
s. 32
matematyka
s. 32
/j.niem.
s. 30
matematyka
s. 32
matematyka
s. 32
9.50-10.35 3. język angielski
s. 40
biologia
s. 33
język angielski
s. 40
biologia
s. 33
chemia
s. 1
10.50-11.35 4. język angielski
s. 40
język polski
s. 23
geogr./fiz./wos/hist.
s. 3/41/35/29
biologia
s. 33
chemia
s. 1

11.45-12.30 5. chemia
s. 1
język polski
s. 23
geogr./fiz./wos/hist.
s. 3/41/35/29
język polski
s. 23
biologia
s. 33
12.35-13.20 6. hist. i społ.
s. 29
wf (chł.) język polski
s. 23
fak. mat.
s. 32
zaj. z wychow.
s. 41
13.30-14.15 7. religia
s. 35
wf (chł.) hist. i społ.
s. 29
fak. mat.
s. 32
religia
s. 36
14.20-15.05 8. wf (dz.)   wf (dz.) hist./geogr./fiz.
s. 29/3/41
 

 

drukuj całą stronę

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow