Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Plan lekcji Liceum Ogólnokształcącego

Plan lekcji obowiązuje od 1 września 2022 roku.

Klasa Ia

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. wf /informatyka
s. 20
hist./fiz./geogr.
s. 29/41/31
język niemiecki
s. 30

matematyka pr
s. 32
8.55-9.40 2. wf język angielski
s. 44/40
biologia
s. 33
chemia
s. 1
zaj. artystyczne
s. 31
9.50-10.35 3. religia
s. 35
matematyka
s. 41
język polski
s. 31

język angielski
s. 44/36
hist. i teraźn.
s. 29
10.50-11.35 4. hist. i teraźn.
s. 29
matematyka
s. 41
wos
s. 35

język polski
s. 31
język polski
s. 31
11.45-12.30 5. język polski
s. 31

język polski
s. 31

wf zaj. z wychow.
s. 31
język polski
s. 31
12.35-13.20 6. geografia
s. 3
język niemiecki
s. 30

religia
s. 23
historia
s. 29
fizyka
s. 41
13.30-14.15 7. język angielski
s. 44/36
historia
s. 29
  informatyka/
s. 20
matematyka
s. 41
14.20-15.05 8. język angielski pr
s. 36
edu. dla bezp.
s. 3
    muzyka
s. 30

Klasa Ib

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. język polski
s. 36
język angielski pr
s. 36
hist./fiz./geogr.
s. 29/41/31
język polski
s. 31
matematyka pr
s. 32
8.55-9.40 2. język polski
s. 36
geografia
s. 3
język polski
s. 31

język angielski
s. 36
matematyka
s. 32
9.50-10.35 3. biologia
s. 33
hist. i teraźn.
s. 35
matematyka
s. 32
hist. i teraźn.
s. 35
informatyka
s. 20
10.50-11.35 4. religia
s. 35
język angielski
s. 33

informatyka
s. 20

język niemiecki
s. 30
edu. dla bezp.
s. 33
11.45-12.30 5. wf informatyka
s. 20

historia
s. 29
matematyka
s. 32
chemia
s. 1
12.35-13.20 6. język angielski
s. 36
zaj. artystyczne
s. 36

wf fizyka
s. 41
historia
s. 29
13.30-14.15 7.   język niemiecki
s. 30
wf zaj. z wychow.
s. 36
muzyka
s. 30
14.20-15.05 8.     religia
s. 2
   

Klasa Ic

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. wf język angielski
s. 33/44
hist./fiz./geogr./j.ang.
s. 29/41/3/44
język angielski
s. 40/44
matematyka pr
s. 32
8.55-9.40 2. wf hist. i teraźn.
s. 35
matematyka
s. 32

język angielski
s. 40/44
edu. dla bezp.
s. 30
9.50-10.35 3. historia
s. 29
matematyka
s. 32
język polski
s. 23
biologia
s. 33
chemia
s. 1
10.50-11.35 4. język polski
s. 23

język niemiecki
s. 30
język polski
s. 23
hist. i teraźn.
s. 35
geografia
s. 3
11.45-12.30 5. matematyka
s. 32
biologia
s. 33

wf język niemiecki
s. 30
historia
s. 29
12.35-13.20 6. chemia
s. 1

fizyka
s. 41

biologia
s. 33
język polski
s. 23
muzyka
s. 30
13.30-14.15 7. zaj. z wychow.
s. 30
/informatyka
s. 20
religia
s. 2
zaj. artystyczne
s. 31

religia
s. 36
14.20-15.05 8.       informatyka/
s. 20
 

Klasa Id

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1.   matematyka
s. 41

hist./fiz./geogr./j.ang.
s. 29/41/3/36
wf matematyka pr
s. 32
8.55-9.40 2. fizyka
s. 41
język angielski
s. 33
język angielski
s. 36
język niemiecki
s. 30
hist. i teraź.
s. 29
9.50-10.35 3. język polski
s. 31

chemia
s. 1

wos
s. 35
język angielski
s. 41
edu. dla bezp.
s. 30
10.50-11.35 4. język polski
s. 31

język polski
s. 31

historia
s. 29
biologia
s. 33
muzyka
s. 30
11.45-12.30 5. historia
s. 29
hist. i teraźn.
s. 1

religia
s. 2
zaj. artystyczne
s. 36
matematyka
s. 41
12.35-13.20 6. wf
informatyka
s. 20

język polski
s. 31
geografia
s. 3
matematyka
s. 33
13.30-14.15 7. wf religia
s. 36

język polski
s. 31
zaj. z wychow.
s. 32
język polski
s. 31
14.20-15.05 8.   język niemiecki
s. 30
     

Klasa IIac

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. język polski/
s. 23
rel./mat.
s. 31/32
rel./mat.
s. 1/32
język polski/
s. 23
chemia
s. 1
8.55-9.40 2. matematyka
s.2/32
matematyka
s.2/32
język polski
s. 23

matematyka
s.2/32
geografia
s. 3
9.50-10.35 3. wf inf./j.niem.
s. 20/30
język angielski
s. 29
j.niem./chem.
s. 30/1
matematyka
s.2/32
10.50-11.35 4. wf język angielski
s. 44/35
wf
język polski
s. 23
język polski
s. 23
11.45-12.30 5. język angielski
s. 44/35
j.niem./wos
s. 30/35
wos/biol.
s. 35/33
wos
s. 35
język polski
s. 23
12.35-13.20 6. język angielski
s. 44/35
chemia
s. 1
j.ang./hist./geogr./fiz.
s. 36/44/29/3/41
biologia
s. 33
podst. dzien.
s. 31
13.30-14.15 7. zaj. artystyczne
s. 31
historia
s. 32
inf./chem.
s. 20/1
p. przedsięb.
s. 33
historia
s. 29
14.20-15.05 8. geografia
s. 3
biologia
s. 33

/j.niem.
s. 30
geogr./hist.
s. 3/29
fizyka
s. 41
15.10-15.55
9.
wdż
s. 33
zaj. z wychow.
s. 23
   religia
s. 30
 

Klasa IIb

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. religia
s. 35

matematyka
s. 32
matematyka
s. 32
język angielski
s.36
/inf.
s. 20
8.55-9.40 2. matematyka
s. 32

matematyka
s. 32
zaj. z wychow.
s. 20
matematyka
s. 32
chemia
s. 1
9.50-10.35 3. chemia
s. 1

język angielski
s.36
biologia
s. 33

wf matematyka
s. 32
10.50-11.35 4. biologia
s. 33
język polski
s. 36
język niemiecki
s. 30
wf język polski
s. 36
11.45-12.30 5. język angielski
s.36
język polski
s. 36
geografia
s. 3
p. przedsięb.
s. 3
język polski
s. 36
12.35-13.20 6. wf wdż
s. 3
j.ang./hist./geogr./fiz.
s. 36/44/29/3/41

wos
s. 35
religia
s. 36
13.30-14.15 7. geografia
s. 3
zaj. artystyczne
s. 31
historia
s. 29
język niemiecki
s. 30
fizyka
s. 41
14.20-15.05 8. /informatyka
s. 20
podst. dzien.
s. 36
informatyka/
s. 20
geogr./hist./fiz.
s. 3/29/41
historia
s. 29
15.10-15.55
9.
  informatyka/
s. 20
     

Klasa IIIab

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1.   wos/j.niem.
s. 35/30
j.pol./mat.
s. 23/2
wos/mat.
s. 35/2
j.pol./mat.
s. 23/2
8.55-9.40 2. podst. dzien.
s. 31
inf./j.niem.
s. 20/30
religia
s. 1
biologia
s. 33
wos/inf.
s. 3
5/20
9.50-10.35 3. wf język angielski
s. 33
matematyka
s. 2
język polski
s. 23
język polski
s. 23
10.50-11.35 4. wf historia
s. 29
wf matematyka
s. 2
chemia
s. 1
11.45-12.30 5. zaj. z wychow.
s. 3
język angielski
s. 44/3
j.niem./inf.
s. 30/20
historia
s. 29
geografia
s. 3
12.35-13.20 6. język polski
s. 23
język angielski
s. 44/35
j.niem./inf.
s. 30/20
p. przedsięb.
s. 36

matematyka
s. 2
13.30-14.15 7. język polski
s. 23
fizyka
s. 41
j.ang./fiz./geogr.
s. 36/41/3
fizyka
s. 41
wdż
s.33
14.20-15.05 8. język angielski
s. 44/35

religia
s. 2
j.ang./fiz./geogr.
s. 36/41/3
   

Klasa IIIc

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. biologia
s. 33

chemia
s. 1
/matematyka
s. 2
/matematyka
s. 2
/matematyka
s. 2
8.55-9.40 2. język polski
s. 23
podst. dzien.
s. 31
język niemiecki
s. 30
wf język polski
s. 23
9.50-10.35 3. język polski
s. 23
matematyka
s. 2
geografia
s. 3
matematyka
s. 2
język angielski
s. 44
10.50-11.35 4. język angielski
s. 44
informatyka
s. 20
język angielski
s. 44
historia
s. 29
wf
11.45-12.30 5. chemia
s. 1

historia
s. 29
chemia
s. 1
język polski
s. 23
wf
12.35-13.20 6. matematyka
s. 2

biologia
s. 33
fizyka
s. 41
język niemiecki
s. 30

chemia
s. 1
13.30-14.15 7. religia
s. 29
biologia
s. 33

j.ang./fiz./geogr.
s. 36/41/3
zaj. z wychow.
s. 2
chemia
s. 1
14.20-15.05 8. religia
s. 29
fizyka
s. 41
j.ang./fiz./geogr.
s. 36/41/3
p. przedsięb.
s. 36
wdż
s. 33

KKlasa IVab

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. /informatyka
s. 20
  fak. fizyczny
s. 20
  język polski
s. 36
8.55-9.40 2. /podst. progr.
s. 20
język polski
s. 36
geogr./fiz./wos/hist.
s. 3/41/35/29
historia
s. 29
język polski
s. 36
9.50-10.35 3. matematyka
s. 32
wf język niemiecki
s. 30
matematyka
s. 32

wf
10.50-11.35 4. język angielski
s. 36
wf mat./j.pol.
s. 32/36
mat./j.pol.
s. 32/36
fak. matemat.
s. 32
11.45-12.30 5. język polski
s. 30

matematyka
s. 32

język angielski
s. 35
religia
s. 1
fak. matemat.
s. 32
12.35-13-20
6.
zaj. z wychow.
s. 32
historia
s. 29
fak. fizyczny
s. 20 
religia
s. 1
matematyka
s. 32
13.30-14.15 7. j.ang./inf.
s. 35/20
język angielski
s. 35

  fiz./geogr.
s. 1/3
 
14.20-15.05 8.   /język angielski
s. 35

  język niemiecki
s. 30
 

Klasa IVc

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45 1. podst. psych.
s. 29
religia
s.29
język niemiecki
s. 30
chemia
s. 1
język angielski
s. 44
8.55-9.40 2. biologia
s. 33
chemia
s. 1
geogr./fiz./wos/hist.
s. 3/41/35/29
język polski
s. 31
język angielski
s. 44
9.50-10.35 3. język angielski
s. 44

wf język polski
s. 36
język polski
s. 31
wf
10.50-11.35 4. chemia
s. 1
wf matematyka
s. 2
religia
s. 1
matematyka
s. 2
11.45-12.30 5. matematyka
s. 2

matematyka
s. 2

język angielski
s. 44
biologia
s. 33
fak. matemat.
s. 2
12.35-13-20
6.
język polski
s. 30
historia
s. 32
 zaj. z wychow.
s. 1
historia
s. 32
 
13.30-14.15 7.   fak. matemat.
s. 2
język niemiecki
s. 30
hist./wos
s. 29/35
 
14.20-15.05 8.          

 

drukuj całą stronę

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow