Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

PLAN LEKCJI LO

Plan lekcji obowiązuje od 30 października 2017 roku.

Klasa Iab

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
język polski
s. 23
j. fr../j.niem.
s. 35/31
wf
matematyka
s. 32
język polski
s. 23
8.55-9.40
2
j. fr../j.niem.
s. 2/31
wf
wf
wos 
s. 35
język polski
s. 23
9.50-10.35
3
j.ang./j.ang.
s. 36/44
j.ang./j.ang.
s. 36/44
j.ang./j.ang.
s. 36/44
j.ang./j.ang.
s. 36/44
podst. przedsięb.
s. 31
10.55-11.40
4
biologia
s.33
matematyka
s. 32
geografia
s. 3
podst. przedsięb.
s. 35
zaj. z wychowawcą
s. 30
11.50-12.35
5
informatyka
s. 20
historia 
s. 29
język polski
s. 23
wok
s. 30
religia
s. 35
12.40-13.25
6
fizyka 
s. 41
chemia
s. 1
matematyka
s. 32
edb
s. 32
 
13.30-14.15
7
matematyka
s. 32
koło literac.
s. 23
historia 
s. 29
fizyka 
s. 41
 
14.20-15.05
8
religia
s. 31
koło literac.
s. 23
wos 
s. 35
wdż
s. 29
 

 Klasa Ic

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
chemia
s. 1
j.fr./j.niem.
s. 35/30
wf
język polski
s. 23
wdż
s. 30
8.55-9.40
2
j.fr./j.niem.
s. 2/35
wf
wf
język polski
s. 23
matematyka
s. 2
9.50-10.35
3
informatyka
s. 20
historia
s. 29
religia
s. 31
fizyka
s. 41
biologia
s. 33
10.55-11.40
4
j.ang./j.ang.
s. 36/44
matematyka
s. 2
wos
s. 35
j.ang./j.ang.
s. 36/44
zaj. z wychowawcą
s. 1
11.50-12.35
5
język polski
s. 23
j.ang./j.ang.
s. 36/35
edb
s. 33
matematyka
s. 2
chemia
s. 1
12.40-13.25
6
religia
s. 31
język polski
s. 23
geografia
s. 3
historia
s. 29
podst. przedsięb.
s. 30
13.30-14.15
7
 
fizyka
s. 41
 
podst. przedsięb.
s. 35
 
14.20-15.05 8
-
-
 
 
wok
s. 30
 

Klasa IIa

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
j.ang./hist./geogr./inf.
s. 36/44/29/3/20
j.ang./
s. 36/44
 
 
geogr./hist.
s. 3/29
8.55-9.40
2
j.ang./hist./geogr./inf.
s. 36/44/29/3/20
hist. i społ./przyr.
s. 29/41
j. niem./
s. 35
matematyka
s. 2
geogr./hist./f. biol.
s. 3/29/33
9.50-10.35
3
matematyka
s. 2
język polski
s. 22
język polski
s. 22
język polski
s. 22
wos
s. 35
10.55-11.40
4
język polski
s. 22
język angielski
s. 44/36/35/30
język polski
s. 22
język polski
s. 22
język polski
s. 22
11.50-12.35
5
religia
s. 31
matematyka
s. 2
język angielski
s. 44/36/35/30
wos
s. 35
podst. ekonomii
s. 30
12.40-13.25
6
język angielski
s. 44/36/35/30
język polski
s. 22
matematyka
s. 2
podst. ekonomii
s. 31
zaj. z wychowawcą
s. 22
13.30-14.15
7
hist. i społ./przyr.
s. 29/41
wos
s. 35
wf (chł.)
wf (dz.)
religia
s. 36
14.20-15.05
8
j.fr./j.niem.
s. 30/3
j.fr./
s. 30
wf (chł.)
wf (dz.)
hist. i społ./
s. 29
15.10-15.55
9
wf
 
 
 
 

Klasa IIb

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
j.ang./hist./geogr./inf.
s. 36/44/29/3/20
j.ang./inf.
s. 36/44/20
j.niem./
s. 35
wf (chł.)
geogr./hist.
s. 3/29
8.55-9.40
2
j.ang./hist./geogr./inf.
s. 36/44/29/3/20
matematyka
s. 2
matematyka
s. 2
wf (chł.)
geogr./hist./f. biol.
s. 3/29/33
9.50-10.35
3
fizyka
s. 41
hist. i społ.
s. 30
fizyka
s. 41
podst. progr.
s. 20
matematyka
s. 2
10.55-11.40
4
podst. progr.
s. 20
język angielski
s. 44/36/35/30
hist. i społ.
s. 36
fizyka 
s. 41
zaj. z wychowawcą
s. 20
11.50-12.35
5
matematyka
s. 2
język polski 
s. 22
język angielski
s. 44/36/35/30
hist. i społ.
s. 31
język polski 
s. 22
12.40-13.25
6
język angielski
s. 44/36/35/30
fizyka
s. 41
religia
s. 31
matematyka
s. 2
religia
s. 31
13.30-14.15
7
język polski
s. 22
język polski 
s. 22
wf (dz.)
matematyka
s. 2
wf
14.20-15.05
8
j.fr./
s. 30
j.fr./j.niem.
s. 30/31
wf (dz.)
fak. matemat.
s. 32
 
15.10-15.55
9
 
 
 
 
 

Klasa II c

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
j.ang./hist./geogr./inf.
s. 36/44/29/3/20
j.ang./inf.
s. 36/44/20
hist. i społ./
s. 29
chemia
s. 1
geogr./hist.
s. 3/29
8.55-9.40
2
j.ang./hist./geogr./inf.
s. 36/44/29/3/20
matematyka
s. 2/32
matematyka
s. 2/32
fak. biol.
s. 33
geogr./hist./f. biol.
s. 3/29/33
9.50-10.35
3
biologia
s. 33
język polski
s. 31
hist. i społ.
s. 29
język polski
s. 31
matematyka
s. 2/32
10.55-11.40
4
religia
s. 29
język angielski
s. 44/36/35/30
język polski
s. 2
język polski
s. 31
zaj. z wychowawcą
s. 31
11.50-12.35
5
matematyka
s. 2/32
chemia
s. 1
język angielski
s. 44/36/35/30
podst. psych.
s. 23
biologia
s. 33
12.40-13.25
6
język angielski
s. 44/36/35/30
religia
s. 31
biologia
s. 33
matematyka
s. 2
chemia
s. 1
13.30-14.15
7
biologia
s. 33
chemia
s. 1
wf
matematyka
s. 2
wf (dz.)
14.20-15.05
8
j.fr./j.niem.
s. 30/35
j.fr./j.niem.
s. 30/36
wf
   
15.10-15.55
9
wf (chł.)
 
 
 
 

Klasa IIIa

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
wdż
s. 30
geografia
s. 3
j.ang./inf./geogr.
s. 36/44/20/3/29
język angielski
s. 35/36
język angielski pp
s. 35/36/44
8.55-9.40 2
wos
s. 30
j.ang./inf./geogr.
s. 36/44/20/3/29
j.ang./inf./geogr.
s. 36/44/20/3/29
język angielski
s. 35/36
język angielski pp
s. 35/36/44
9.50-10.35 3
język polski
s. 23
wf
język polski
s. 23
język polski
s. 23
język polski
s. 23
10.55-11.40 4
język polski
s. 23
język polski
s. 23
język polski
s. 23
język polski
s. 23
matematyka
s. 32
11.50-12.35 5
wf
matematyka
s. 32
matematyka
s. 32
matematyka
s. 32
zaj. z wychowawcą
s. 23
12.40-13.25 6
wf
religia
s. 33
wos
s. 30
hist. i społ./przyr.
s. 29/41
hist./
s. 29
13.30-14.15 7
j. fr./j.niem.
s. 30/3
j. fr./j.niem.
s. 30/31
hist. i społ./przyr.
s. 36/41
wos
s. 32
hist./
s. 29
14.20-15.05 8
hist./
s. 29
fak. matemat.
s. 32
religia
s. 31
   
15.10-15.55 9
hist./
s. 29
 
język angielski
s. 35/36/44
 
 

 Klasa IIIb

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
matematyka
s. 32
geografia
s. 3
j. ang./inf./goegr.
s. 36/44/20/3/29
j.ang./p.progr.
s. 35/36/20
język angielski pp
s. 35/36/44
8.55-9.40 2
matematyka
s. 32
j. ang./inf./goegr.
s. 36/44/20/3/29
j. ang./inf./goegr.
s. 36/44/20/3/29
j.ang./p.progr.
s. 35/36/20
język angielski pp
s. 35/36/44
9.50-10.35 3
religia
s. 32
wdż
s. 32
matematyka
s. 32
matematyka
s. 32
fizyka
s. 41
10.55-11.40 4
wf
religia
s. 31
matematyka
s. 32
wf
zaj. z wychowawcą
s. 3
11.50-12.35 5
język polski
s. 22
fizyka
s. 30
hist. i społ.
s. 30
język polski
s. 22
fak. j. ang.
s. 36
12.40-13.25 6
język polski
s. 22
fizyka
s. 30
wf
j. niem./
s. 36
fak. matemat.
s. 32
13.30-14.15 7
j.fr./j.niem. 
s. 30/35
j. fr./
s. 30
język polski
s. 22
 
matematyka
s. 32
14.20-15.05 8
p. progr./
s. 20
fak.fiz.
s. 2
fak. matemat.
s. 32
 
 
15.10-15:55 9
p. progr./
s. 20
fak.fiz.
s. 2
język angielski
s. 35/36/44
   

 Klasa IIIc

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
mat./
s. 32
geografia
s. 3
j. ang./inf./geogr.
s. 36/44/20/3/29
język angielski
s. 35/36
język angielski pp
s. 35/36/44
8.55-9.40 2
mat./
s. 32
j. ang./inf./geogr.
s. 36/44/20/3/29
j. ang./inf./geogr.
s. 36/44/20/3/29
język angielski
s. 35/36
język angielski pp
s. 35/36/44
9.50-10.35 3
chemia
s. 1
wf
matematyka
s. 2/32
matematyka
s. 2/32
hist. i społ. 
s. 29
10.55-11.40 4
chemia
s. 1
chemia
s. 1
matematyka
s. 2/32
chem./biol.
s. 1/33
biologia
s. 33
11.50-12.35 5
wf
podst. psych.
s.33
język polski
s. 22
biol./chem.
s. 33/1
zaj. z wychowawcą
s. 32
12.40-13.25 6
wf
fak. matemat.
s. 32
język polski
s. 22
język polski
s. 22
biologia
s. 33
13.30-14.15 7
j.fr./
s. 30
j.fr./j.niem.
s. 30/36
biologia
s. 33
wdż
s. 29
mat./
s. 32
14.20-15.05 8
 
język polski
s. 22
hist. i społ. 
s. 29
religia
31
 
15.10-15.55 9  
religia
s. 31
język angielski
s. 35/36/44
j. niem./
s. 36
 

Licencja

Menu

Treść

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

Prognoza z Łokietka

<span>Dość dobra pogoda, <br>opady o charakterze <br>przelotnym</span>
Dość dobra pogoda,
opady o charakterze
przelotnym

Aktualna pogoda

Temperatura
0.0 ºC
T. odczuw.
0 ºC
Wiatr
0.0 km/h
Kierunek
---
Opady / 1h
0.0 mm
Ciśnienie
1007.0 hPa
Wilgotność
0 %
Termika
zimno
21-08-18 10:17:05