Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

PLAN LEKCJI LO

Plan lekcji obowiązuje od 28 stycznia 2019 roku.

Klasa Iab

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK 
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
język polski
s. 22
matematyka
s. 32
wf
język angielski
s. 44
PHPiP
s. 29
8.55-9.40
2
język angielski
s. 44
podst. przedsięb.
s. 3
matematyka
s. 32
wok
s. 35
język angielski
s. 44
9.50-10.35
3
matematyka
s. 32
język niemiecki
s. 36
informatyka
s. 20
język niemiecki
s. 3
wdż
s. 30
10.50-11.35
4
historia
s. 29
chemia
s. 1
podst. przedsięb.
s. 22
język angielski
s. 44
geografia
s. 3
11.45-12.30
5
biologia
s.33
edb
s. 30
język polski
s. 22
matematyka
s. 32
fiz./wos
s. 41/29
12.35-13.20
6
 
religia
s. 33
historia 
s. 29
zaj. z wychowawcą
s. 33
język polski
s. 22
13.30-14.15
7
 
fiz./wos
s. 41/29
religia
s. 30
wf
język polski
s. 22
14.20-15.05
8
 
 
 
wf
 

 Klasa Ic

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
język angielski
s. 44
podst. przedsięb.
s. 3
wf (chł.)
historia
s. 29
język angielski
s. 44
8.55-9.40
2
historia
s. 29
religia
s. 33
język polski
s. 23
język angielski
s. 44
język polski
s. 23
9.50-10.35
3
matematyka
s. 2
chemia
s. 1
podst. przedsięb.
s. 22
język niemiecki
s. 31
zaj. z wychowawcą
s. 23
10.50-11.35
4
informatyka
s. 20
język niemiecki
s. 30
chemia
s. 1
język polski
s. 23
fizyka
s. 41
11.45-12.30
5
język polski
s. 23
matematyka
s. 2
edb
s. 30
wok
s. 30
geografia
s. 3
12.35-13.20
6
religia
s. 30
fizyka
s. 41
wos
s. 35
biologia
s. 33
matematyka
s. 2
13.30-14.15
7
wf (dz.)
wf (dz.)
wdż
s. 31
wf (chł.)
 
14.20-15.05 8
wf (dz.)
 
 
wf (chł.)
 

Klasa IIab

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
hist./inf./j.ang./j.pol.
s. 29/20/36/23
wdż
s. 35
język polski
s. 23
hist./j. pol.
s. 29/23
PHPiP
s. 29
8.55-9.40
2
hist./inf./j.ang./j.pol.
s. 29/20/36/23
j.fr./j.niem.
s. 31/35
zaj. z wychowawcą
s. 30
j.fr./j.niem.
s. 31/3
mat./mat.
s. 32/2
9.50-10.35
3
j.ang./j.ang.
s. 44/36
mat./mat.
s. 32/2
wf
j.ang./j.ang.
s. 44/36
mat./wos
s. 32/35
10.50-11.35
4
religia
s. 35
hist./inf./j.ang./j.pol.
s. 29/20/36/23
wf
fiz./wos
s. 41/35
język polski
s. 23
11.45-12.30
5
mat./mat.
s. 32/2
religia
s. 33
geogr./mat.
s. 3/32
fiz./wos
s. 41/35
język polski
s. 23
12.35-13.20
6
język polski
s. 23
wf
geogr./mat.
s. 3/32
mat./mat.
s. 32/2
fiz./geogr.
s. 41/3
13.30-14.15
7
p.program./p.dziennik.
s. 20/23
j.ang./j.ang.
s. 44/36
hist. i społ./
s. 29
tech. mediów/
s. 20
fiz./geogr.
s. 41/3
14.20-15.05
8
p.program./p.dziennik.
s. 20/23
hist. i społ.
s. 29
hist. i społ./
s. 29
tech. mediów/
s. 20
 
15.10-15.55
9
 
 
 
 
 

Klasa IIc

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
8.00-8.45
1
hist./inf./j.ang./j.pol.
s. 29/20/36/23
hist. i społ.
s. 29
biologia
s. 33
hist./j.pol.
s. 29/23
podst. psych.
s. 22
8.55-9.40
2
hist./inf./j.ang./j.pol.
s. 29/20/36/23
j.fr./j.niem.
s. 31/30
biologia
s. 33
j.fr./j.niem.
s. 31/30
matematyka
s. 2
9.50-10.35
3
j.ang./j.ang.
s. 44/36
matematyka
s. 2
wf
j.ang./j.ang.
s. 44/36
biologia
s. 33
10.50-11.35
4
język polski
s. 23
hist./inf./j.ang./j.pol.
s. 29/20/36/23
wf
chemia
s. 1
zaj. z wychowawcą
s. 2
11.45-12.30
5
matematyka
s. 2
chemia
s. 1
chemia
s. 1
język polski
s. 23
wdż
s. 35
12.35-13.20
6
chemia
s. 1
wf
hist. i społ.
s. 29
matematyka
s. 2
język polski
s. 23
13.30-14.15
7
religia
s. 30
j.ang./j.ang.
s. 44/36
 
biologia
s. 33
język polski
s. 23
14.20-15.05
8
 
religia
s. 33
 
 
 
15.10-15.55
9
 
 
 
 
 

Klasa IIIa

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
wf (chł.)
j. fr./
s. 31
geogr./hist./inf./j.ang.
s. 3/29/20/36
j. fr./
s. 31
geogr./hist./f.biol.
s. 3/29/33
8.55-9.40 2
zaj. z wychowawcą
s. 22
język polski
s. 22
geogr./hist./inf./j.ang.
s. 3/29/20/36
matematyka
s. 2
geogr./hist./f.biol.
s. 3/29/33
9.50-10.35 3
hist. i społ./przyr.
s. 29/41
wos
s. 35
matematyka
s. 2
wos
s. 35
język polski
s. 22
10.50-11.35 4
matematyka
s. 2
matematyka
s. 2
język polski
s. 22
fak. język polski
s. 22
język polski
s. 22
11.45-12.30 5
język polski
s. 22
fak. język polski
s. 22
wos
s. 35
język polski
s. 22
religia
s. 30
12.35-13.20 6
język polski
s. 22
fak. język polski
s. 22
religia
s. 30
język polski
s. 22
wf (chł.)/przyr.
s. 33
13.30-14.15 7
wf (dz.)
fak. matemat.
s. 2
wf (dz.)
j.niem./
s. 30
wf (chł.)/fak.hist.
s. 29
14.20-15.05 8
wf (dz.)
j.ang./j.ang./j.ang.
s. 35/30/36
 
j.niem./
s. 30
j.ang./j.ang./j.ang.
s. 35/30/36
15.10-15.55 9
 
j.ang./j.ang./j.ang.
s. 35/30/36
 
 
 

 Klasa IIIb

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
wf (dz.)
j.fr./j.niem. 
s. 31/35
geogr./hist./inf./j.ang.
s. 3/29/20/36
j.fr./j.niem. 
s. 31/3
geogr./hist./f.biol.
s. 3/29/33
8.55-9.40 2
matematyka
s. 2
matematyka
s. 2
geogr./hist./inf./j.ang.
s. 3/29/20/36
język polski
s. 22
geogr./hist./f.biol.
s. 3/29/33
9.50-10.35 3
język polski
s. 22
hist. i społ.
s. 29
fak. matemat.
s. 32
matematyka
s. 2
fizyka
s. 41
10.50-11.35 4
język polski
s. 22
język polski
s. 22
fak. matemat.
s. 32
matematyka
s. 2
religia
s. 30
11.45-12.30 5
fizyka
s. 41
fizyka
s. 41
podst. progr.
s. 20
fak. j.ang.
s. 29
matematyka
s. 2
12.35-13.20 6
podst. progr.
s. 20
podst. progr.
s. 20
zaj. z wychowawcą
s. 20
wf (chł.)
wf (dz.)
13.30-14.15 7
matematyka
s. 2
religia
s. 33
wf (chł.)
 
wf (dz.)
14.20-15.05 8
matematyka
s. 2
j.ang./j.ang./j.ang.
s. 35/36/30
wf (chł.)
 
j.ang./j.ang./j.ang.
s. 35/36/30
15.10-15:55 9
 
j.ang./j.ang./j.ang.
s. 35/36/30
     

 Klasa IIIc

LEKCJA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-8.45 1
wf
j.fr./j.niem.
s. 31/30
geogr./hist./inf./j.ang.
s. 3/29/20/36
j.fr./j.niem.
s. 31/30
geogr./hist./f.biol.
s. 3/29/33
8.55-9.40 2
mat./mat.
s. 32/2
mat./mat.
s. 32/2
geogr./hist./inf./j.ang.
s. 3/29/20/36
chemia
s. 1
geogr./hist./f.biol.
s. 3/29/33
9.50-10.35 3
biologia
s. 33
podst. psych.
s.22
biologia
s. 33
mat./mat.
s. 32/2
religia
31
10.50-11.35 4
język polski
s. 31
język polski
s. 31
język polski
s. 31
biologia
s. 33
hist. i społ. 
s. 29
11.45-12.30 5
religia
30
hist. i społ. 
s. 29
język polski
s. 31
biologia
s. 33
mat./mat.
s. 32/2
12.35-13.20 6
fak. matemat.
s. 2
chemia
s. 1
chemia
s. 1
 
wf
13.30-14.15 7
mat./
s. 2
zaj. z wychowawcą
s. 31
fak. chem.
s. 1
 
wf
14.20-15.05 8
mat./
s. 2
j.ang./j.ang./j.ang.
s. 35/36/30
fak. chem.
s. 1
 
j.ang./j.ang./j.ang.
s. 35/36/30
15.10-15.55 9  
j.ang./j.ang./j.ang.
s. 35/36/30
     

Licencja