Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Wolontariat

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych. Wolontariuszem może być każdy, kto chce dzielić się swoim wolnym czasem, zdolnościami i optymizmem służąc pomocą innym ludziom. Obok nas żyje wielu potrzebujących, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych, uczniów mających trudności w nauce. Pomaganie jest dziecinnie proste. Chętnie i bezinteresownie pomagamy innym, jesteśmy otwarci i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka, wspieramy różnego rodzaju inicjatywy i akcje charytatywne. Nasze Szkolne Koło Wolontariatu skupia młodzież obdarzoną wielką wrażliwością na potrzeby takich ludzi.  Działa pod patronatem Radziejowskiego Stowarzyszenia Unitis Viribus. Nasze wolontariuszki co tydzień  pomagają w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szpitalu w Radziejowie. Angażują się w różne formy pomocy potrzebującym w ramach działań wolontaryjnych. Są inicjatorami i pomysłodawcami akcji przeprowadzanych na terenie szkoły organizując kiermasze, zbiórki rzeczowe czy pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych.

Nasze akcje:

 • Przybory szkolne dla SOSW
 • Zakręcona akcja
 • Podziel się posiłkiem
 • Cała Polska czyta dzieciom
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Szlachetna Paczka
 • Liptonki
 • Puszka dla głodnego brzuszka
 • Mityng Olimpiad Specjalnych w Radziejowie

Menu

Treść

 • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow