Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

WOLONTARIAT

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych. Wolontariuszem może być każdy, kto chce dzielić się swoim wolnym czasem, zdolnościami i optymizmem służąc pomocą innym ludziom. Obok nas żyje wielu potrzebujących, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych, uczniów mających trudności w nauce. Pomaganie jest dziecinnie proste. Chętnie i bezinteresownie pomagamy innym, jesteśmy otwarci i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka, wspieramy różnego rodzaju inicjatywy i akcje charytatywne. Nasze Szkolne Koło Wolontariatu skupia młodzież obdarzoną wielką wrażliwością na potrzeby takich ludzi.  Działa pod patronatem Radziejowskiego Stowarzyszenia Unitis Viribus. Nasze wolontariuszki co tydzień  pomagają w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Szpitalu w Radziejowie. Angażują się w różne formy pomocy potrzebującym w ramach działań wolontaryjnych. Są inicjatorami i pomysłodawcami akcji przeprowadzanych na terenie szkoły organizując kiermasze, zbiórki rzeczowe czy pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych.

Nasze akcje:

  • Przybory szkolne dla SOSW
  • Zakręcona akcja
  • Podziel się posiłkiem
  • Cała Polska czyta dzieciom
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  • Szlachetna Paczka
  • Liptonki
  • Puszka dla głodnego brzuszka
  • Mityng Olimpiad Specjalnych w Radziejowie

Stopka strony