Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września 2018 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
27 września 2018 r.
Dzień Patrona Szkoły.
23-31 grudnia 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna.
14-27 stycznia 2019 r. Ferie zimowe
10 kwietnia 2019 r. Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna
11 kwietnia 2019 r. Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza
12 kwietnia 2019 r. Egzamin gimnazjalny - część z języka obcego nowożytnego
15 kwietnia 2019 r. Egzamin ósmoklasisty - język polski
16 kwietnia 2019 r. Egzamin ósmoklasisty - matematyka
17 kwietnia 2019 r. Egzamin ósmoklasisty - język angielski
18-23 kwietnia 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia 2019 r. Pożegnanie maturzystów
6-23 maja 2019 r. Egzamin maturalny - część pisemna
6-25 maja 2019 r. Egzamin maturalny - część ustna
21 czerwca 2019 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. Ferie letnie

Licencja