Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

OGŁOSZENIA

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

18.09.2018 r. (wtorek), godz. 16.00-18.00 - wywiadówka LO i PGP

28.09.2018 r. (piątek), godz. 12.00 - wywiadówka SOSW

11.12.2018 r. (wtorek), godz. 16.30-18.00 - wywiadówka LO i PGP

11.01.2019 r. (pitek), godz. 12.30 - wywiadówka SOSW

05.02.2019 r. (wtorek), godz. 16.30-18.00 - wywiadówka LO i PGP

28.03.2019 r. (czwartek), godz. 15.30-17.00 - dzień otwarty LO i PGP

26.04.2019 r. (piątek), godz. 12.30 - wywiadówka SOSW

23.05.2019 r. (czwartek), godz. 16.30-18.00 - wywiadówka LO i PGP

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Zgodnie zarządzeniem nr 17/2018 Dyrektora ZSiP z dnia 28 września 2018 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół i Placówek.

KONKURS WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW

Przypominamy, że przez cały rok szkolny trwa konkurs wpłat na Radę Rodziców. Wśród uczniów, którzy wpłacą pełne kwoty, zostanie wylosowana jedna osoba z gimnazjum i troje uczniów liceum, którzy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 300 zł. Dodatkowo każda klasa, która w 100% dokona wpłaty, otrzymją od Rady Rodziców 500 zł.

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na odpowiedni rachunek bankowy:

nr konta Rady Rodziców LO: 50 9549 0001 0000 1270 2004 0001

nr konta Rady Rodziców PGP: 59 9549 0001 0001 9116 2004 0001

nr konta Rady Rodziców SOSW: 27 9549 0001 0002 9607 3000 0001

W treści przelewu należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia.

Dziękujemy

Licencja