Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Wspieranie uzdolnień

W Szkole podejmuje się różne działania mające na celu rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz zapewniające uczniom możliwości rozwijania swoich zdolności, umiejętności, pasji. Został opracowany Program pracy z uczniem zdolnym, który określa zarówno metody i  sposoby rozpoznawania umiejętności, talentów i zainteresowań jak i formy pracy z tymi uczniami. Uczniowie mają możliwość wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, organizowane są zajęcia w ramach kół przedmiotowych, których celem jest poszerzanie i utrwalanie wiadomości,  przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, konkursów i olimpiad. Uczniowie biorą udział w konkursach i  olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, prezentacjach i  przeglądach  wokalnych, recytatorskich, teatralnych. Uzyskiwane sukcesy świadczą o zdolnościach, ale równie o dużym wkładzie pracy tak uczniów jak i nauczycieli. Organizowane są wyjazdy edukacyjne, wyjazdy do teatru, opery. Uczniowie zainteresowani astronomią  angażują się w pracę Astrobazy, która działa  przy Szkole.  Realizowane są również zajęcia w ramach projektów unijnych. Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami, m.in. z UMK w Toruniu, WSG w Bydgoszczy, PWSZ we Włocławku.

W roku szkolnym 2019/2020 nasi uczniowie będą uczestniczyć w projektach: „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” oraz „Pod wspólnym niebem”  w ramach  „Ponadnarodowej mobilności uczniów” programu PO WER. Do tej pory realizowaliśmy projekty takie jak: „Większa wiedza - lepsza przyszłość”, Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki i informatyki - nowe wyzwania w edukacji, Wiedza moją przyszłością, Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne. Więcej na temat projektów i programów realizowanych w naszej szkole: https://www.radziejow.edu.pl/508,projekty

 

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow