Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Od 17 maja do 21 czerwca, do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do LO.

Do 14 lipca (środa), do godz. 15.00

       Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

22 lipca (czwartek)

       Ogłoszenie wstępnej listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum.

Do 30 lipca (piątek), do godz. 15.00

      Ostateczny termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w LO (złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły
      podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęć).

2 sierpnia (poniedziałek), godz. 14.00

      Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do Liceum na rok szkolny 2021/2022.

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow