Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Od 17maja do 18 czerwca, do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do LO

Do 26 czerwca (wtorek), do godz. 12.00

Składanie:

 

  • świadectw ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia sportowe, artystyczne, w konkursach przedmiotowych 
    i innych dokumentów.

6 lipca (piątek), godz. 12.00

  • Ogłoszenie wstępnej listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum.

Do 13 lipca  (piątek), do godz. 10.00

  • Ostateczny termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w LO (złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 3 zdjęć).

13 lipca  (piątek), godz. 14.00

  • Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do Liceum na rok szkolny 2018/2019.

Licencja