Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Od 15 czerwca do 10 lipca, do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do LO.

Do 10 lipca (piątek), do godz. 15.00

       Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej.

Do 4 sierpnia (wtorek), do godz. 15.00

       Składanie zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

12 sierpnia (środa)

       Ogłoszenie wstępnej listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum.

Do 18 sierpnia (wtorek), do godz. 15.00

      Ostateczny termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w LO (złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły
      podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęć).

19 sierpnia (środa), godz. 14.00

      Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do Liceum na rok szkolny 2020/2021.

Stopka strony