Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Liceum nasze prowadzi rekrutację do dwóch klas pierwszych. Rekrutacja uczniów prowadzona jest zgodnie z:

  • rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przedmioty podlegające punktacji

W postępowaniu rekrutacyjnym przeliczaniu na punkty podlegają wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od wybranego profilu:

Klasa Ia językowo-humanistyczna: język obcy, geografia

Klasa Ib przyrodnicza: chemia, język obcy

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow