Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

EGZAMIN MATURALNY

GRATULACJE OD KURATORA ZA WYNIKI MATURALNE

Miło nam poinformować, że nasze liceum po raz kolejny otrzymało List Gratulacyjny od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za wysokie wyniki zdawalności egzaminu maturalnego oraz wyniki z poszczególnych przedmiotów. Brawo maturzyści!

MATURA 2021

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się poniżej. Informator został zaktualizowany 29 grudnia 2020 roku. Maturzystów prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

INFORMACJE O EGZAMINIE

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

  1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów;
  2. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎;
  3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Absolwent obowiązkowo przystępuje egzaminów w części pisemnej.  Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎ egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎; egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎; egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

MATURA I CO DALEJ...?

Zastanawiacie się czy wybrać madycynę, prawo, a może budownictwo?  Czy w ogóle podejmować studia zaraz po liceum? Do jakiego zawodu się przygotowywać? Nie każdy licealista wie, co chce w życiu robić? Ponieżej prezentujemy ofertę wyższych uczelni i nie tylko.

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ

Cześć pisemna egzaminu maturalnego przeprowadzona jest według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W 2021 roku części pisemne egzaminu maturalnego odbywać się będą w dniach 4-20 maja 2021 roku. Szczegółowy harmonogram część pisemnej znajduje się poniżej.

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow