Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Egzamin maturalny

Informacje o egzaminie

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

  1. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu) oraz jednego wybranego przedmiotu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym;
  2. określa poziom wykształcenia ogólnego absolwentów w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów;
  3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Absolwent obowiązkowo przystępuje egzaminów w części pisemnej i ustnej.  Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎ egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎; egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎; egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎; egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego Na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe egzaminy w częsci ustnej: język polski (bez określania poziomu); język obcy nowożytny (bez określania poziomu).

Więcej informacji znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Terminy składania deklaracji maturalnych w roku szkolnym 2022/2023

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego należy złożyć pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły w terminach: deklaracja wstępna - do 30 września 2022 roku, deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2023 roku. Jeżeli uczeń złożył deklarację wstępną, ale nie złożył deklaracji ostatecznej – wówczas deklaracja wstępna staje się ostateczną deklaracją z dniem 8 lutego. Absolwenci nie mają obowiązku składania deklaracji wstępnej.

Harmonogram części pisemnej w roku 2023

Cześć pisemna egzaminu maturalnego przeprowadzona jest według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W 2023 roku części pisemne egzaminu maturalnego odbywać się będą w dniach 4-23 maja 2023 roku. Szczegółowy harmonogram część pisemnej znajduje się poniżej.

Harmonogram części ustnej w roku 2023

Część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się w dniach 10-23 maja 2023 roku. Egzamin w szkołach przeprowadzany jest według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych zostanie podany w marcu 2023 roku.

Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2023”

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2023” obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 znajduje się poniżej. Informator został opublikowany 25 lutego 2022 roku. Maturzystów prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Gratulacje od Kuratora za wyniki maturalne

Miło nam poinformować, że nasze liceum po raz kolejny otrzymało List Gratulacyjny od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za wysokie wyniki zdawalności egzaminu maturalnego oraz wyniki z poszczególnych przedmiotów. Brawo maturzyści!

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow