Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Oferta Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2024/2025

Klasa Ia, językowo-humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski oraz jeden do wyboru przez ucznia spośród: matematyka, geografia, biologia.

Projekty: artystyczne, medialne, prawnicze.

Możliwości kształcenia po ukończeniu liceum: szkoły zawodowe pomaturalne i policealne, kierunki studiów: ekonomia, prawo, zarządzanie i marketing, historia, politologia, socjologia, administracja, psychologia, pedagogika, dziennikarstwo, transport i logistyka, stosunki międzynarodowe, turystyka, hotelarstwo, ochrona środowiska, komunikacja, praca socjalna, geografia, wos, filologie (np. polska, angielska), architektura, ekonomia, zarządzanie i marketing, budownictwo, bankowość, finanse, geodezja, transport i logistyka, matematyka, fizyka, astronomia, i in.

Klasa Ib, przyrodnicza

Przedmioty rozszerzone: chemia, język angielski oraz jeden do wyboru przez ucznia spośród: matematyka, geografia, biologia.

Projekty: medyczne, przyrodnicze.

Możliwości kształcenia po ukończeniu liceum: szkoły zawodowe pomaturalne i policealne, kierunki studiów: medycyna, stomatologia, farmacja, psychologia, fizjoterapia, biotechnologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, chemia, biologia, ochrona środowiska, weterynaria, rolnictwo, kierunki politechniczne, elektronika, telekomunikacja, energetyka, mechanika, AWF, kosmetologia, i in.

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow