Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Liceum nasze prowadzi rekrutację do  trzech klas pierwszych. W przypadku większej liczby kandydatów pod uwagę brane będą  kryteria określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przerpowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.