Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Liceum nasze prowadzi rekrutację do  trzech klas pierwszych. W przypadku większej liczby kandydatów pod uwagę brane będą  kryteria określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przerpowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Przedmioty podlegające punktacji

Klasa I a - językowo-humanistyczna

język obcy, historia

Klasa I b - matematyczno-informatyczna

informatyka, fizyka

Klasa I c - biologiczno-chemiczna

biologia, chemia

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow