Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Harmonogram części pisemnej w roku 2024

Cześć pisemna egzaminu maturalnego przeprowadzona jest według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W 2024 roku części pisemne egzaminu maturalnego odbywać się będą w dniach 7-24 maja 2024 roku. Szczegółowy harmonogram część pisemnej znajduje się poniżej.
 
Data Godzina 9.00 Godzina 14.00
7 maja (wtorek) język polski - pp -
8 maja (środa) matematyka - pp język kaszubski - pr
język łemkowski - pr

język łaciński i kultura antyczna
- pr
9 maja (czwartek)  język angielski - pp

język niemicki - pp
język francuski - pp
język hiszpański - pp
język rosyjski - pp
język włoski - pp

10 maja (piątek) wiedza o spoleczeństwie - pr język niemicki - pr
język niemicki - dj
13 maja (poniedziałek) język angielski - pr
język angielski - dj
filozofia - pr
14 maja (wtorek) biologia - pr język rosyjski - pr
język rosyjski - dj
15 maja (środa) matematyka pr język francuski - pr
język francuski - dj
16 maja (czwartek) chemia - pr historia muzyki - pr
17 maja (piątek) geografia - pr zyki mniejszości narodowych - pp
20 maja (poniedziałek) język polski - pr zyki mniejszości narodowych - pr
21 maja (wtorek) historia - pr język hiszpański - pr
język hiszpański
- dj
22 maja (środa) informatyka - pr historia sztuki - pr
23 maja (czwartek) fizyka - pr język włoski - pr
język włoski
- dj
             pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny
 

wstecz

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow