Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

 • Żółta karteczka (fiszka) z czarnym napisem "Ogłoszenie Prezydium Rady Rodziców".

Szanowni Rodzice!

W imieniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego serdecznie proszę o dokonanie wpłat na fundusz Rady Rodziców w Kwocie 70 zł.
Wpłacone przez Państwa pieniądze są wykorzystywane dla dobra wszystkich uczniów szkoły. Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów. Dofinansowujemy nie tylko rożnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturowe i naukowe, nagrody itp. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.
Zgromadzone środki na fundusz Rady Rodziców przeznaczone są przede wszystkim na:

 • koszty udziału młodzieży i opiekunów w olimpiadach, konkursach – delegacje, odbiór nagród itp.,
 • zapomogi i stypendia dla uczniów znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej i życiowej,
 • nagrody książkowe dla uczniów,
 • zakup sprzętu sportowego i strojów dla drużyn szkolnych,
 • koszty organizacji uroczystości szkolnych między innymi audycji, koncertów muzycznych, spotkań okolicznościowych, zakup kwiatów, przewóz osób itp. (potrzeby zgłaszane przez Samorząd Uczniowski),
 • wydatki związane z obsługą administracyjno-finansową Rady Rodziców,
 • inne wydatki na rzecz szkoły: materiały biurowe,
 • opłaty prowizyjne, bankowe za prowadzenie rachunku,
 • inne wydatki, związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

Jak Państwo widzicie Rada Rodziców wykorzystuje powierzone pieniądze dla dobra wszystkich uczniów, nie biorąc pod uwagę czy dokonali wpłaty na fundusz Rady czy też nie. Mamy nadzieję, że nadal tak pozostanie. Zdaje sobie sprawę, że kwota 70 zł dla wielu z Rodziców może być znacząca, że jest w budżecie domowym wiele innych potrzeb. Dlatego też składkę na fundusz Rady Rodziców rozłożyć można na dwie raty. Pierwsza rata do końca listopada 2021 r. w kwocie 35 zł i druga rata do końca marca 2022 r. - 35 zł.
Wszelkie działania jakie poprawiają warunki nauki i bezpieczeństwa naszych uczniów wymagają nakładów finansowych. Jedynym i obecnym źródłem finansowym są nasze składki, które stanowią podstawę działań Rady Rodziców. Dlatego zwracam się z ogromną prośbą o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców, na konto bankowe 50 9549 0001 0000 1270 2004 0001 lub w sekretariacie szkoły. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania co do działalności Rady Rodziców zapraszam do współpracy, jestem do Państwa dyspozycji.

Z wyrazem szacunku
Joanna Kuropatwińska
Przewodnicząca Rady Rodziców

 

wstecz

Menu

Treść

 • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow