Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie zarządzeniem nr 20/2021 Dyrektora ZSiP z dnia 30 września 2021 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół i Placówek, w roku szkolnym 2021/2022 obowiązują następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Szkoła Podstawowa Specjalna 14.10.2021; 15.10.2021; 12.11.2021; 7.01.2022; 2.05.2022;  17.06.2022
Szkoła Przysposabiająca do Pracy 14.10.2021; 15.10.2021; 12.11.2021; 7.01.2022; 2.05.2022;  17.06.2022
Liceum Ogólnokształcące 14.10.2021; 15.10.2021; 12.11.2021; 7.01.2022; 2,6.05.2022;  17.06.2022

 

wstecz

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow