Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM POWIATOWEGO ROKU 2012

1.
Antos Maria
11.
Jakubowska Joanna
20.
Nenczak Emil
2.
Banasiak Lidia
12.
Kaniewski Damian
21.
Nowak Arkadiusz
3.
Benedykciński Igor
13.
Kołodziejska Daria
22.
Piński Patryk
4.
Błaszak Michalina
14.
Koprowicz Daria
23.
Płachecińska Alicja
5.
Bogucki Hubert
15.
Kowalczyk Lidia
24.
Szadkowski Bartosz
6.
Czynszak Michalina
16.
Krulikowska Aleksandra
25.
Szczechowicz Lidia
7.
Gawinecka Iga
17.
Lewandowska Anna
26.
Śniadecka Sara
8.
Golon Magdalena
18.
Makowska Justyna
27.
Wiącek Anna
9.
Grabowska Ola
19.
Molińska Marta
28.
Zabłocki Michał
10. Graczyk Marika        

wstecz

Licencja