Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

 • Na szlaku niepodległości

FILIP MUSIAŁ, JAROSŁAW SZAREK "NA SZLAKU NIEPODLEGŁOŚCI"

"Na szlaku niepodległości" to książka o ludziach, którzy stawiali czoła reżimowi komunistycznemu nawet w okresach jego największej potęgi. Naukowcy z IPN przedstawiają historie ukazujące grozę czerwonego terroru, o którego skali rzadko się teraz mówi. Chętniej wspomina się obecnie paradoksy i absurdy życia w PRL. Rzadziej mówi się o bohaterach z AK trafiających do więzień i skazywanych na karę śmierci za wierność idei niepodległej Polski.

 • Księga stulecia niepodległości

ZBIGNIEW GLUZA "KSIĘGA STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI"

Dwutomowa, bogato ilustrowana, albumowa publikacja w pięknej szacie graficznej, prezentująca historię polskiego stulecia niepodległości 1918-2018. Głosami świadków historii poprowadzona jest opowieść o 60 najważniejszych momentach ostatnich 10 dekad w kontekście kształtu niepodległości Polski. Równoległa opowieść wizualna ukazuje wybór najpiękniejszych i najciekawszych fotografii i elementów ikonograficznych z całego stulecia.

 • Józef Piłsudski 1967-1935

ANDRZEJ GARLICKI "JÓZEF PIŁSUDSKI 1967-1935"

Książka Andrzeja Garlickiego jest najlepszą i najpełniejszą biografią marszałka Piłsudskiego. Człowieka, który całe życie poświęcił walce o wolną Ojczyznę. Który nie uznawał kompromisów. Który nie bał się podejmować ryzyka. Bez którego dziś nie byłoby niepodległej Rzeczpospolitej. Józef Piłsudski był wielką indywidualnością i odcisnął – co niewielu jest dane – swe piętno na kilku dziesięcioleciach dziejów Polski. Jest symbolem odrodzenia Polski.

 • Ku jedności. Listopad 1918 roku

PAWEŁ BEZAK "KU JEDNOŚCI. LISTOPAD 1918 ROKU"

Książka przedstawia okres poprzedzający wydarzenia 11 listopada – czas działań militarnych podczas I wojny światowej, punkt kulminacyjny – sam dzień odzyskania niepodległości, a także pierwsze tygodnie następujące po nim. Bogato ilustrowana, przygotowana we współpracy Wydawnictwa Naukowego PWN i Muzeum Niepodległości w Warszawie, zawiera unikalne cytaty oraz niepublikowane materiały ilustracyjne ze zbiorów Muzeum – fotografie, pocztówki, ulotki.

 • Polska 1918

PAWEŁ SKIBIŃSKI "POLSKA 1918"

To się wydarzyło 100 lat temu... Jak wówczas żyli nasi pradziadowie? Z jakimi wyzwaniami u progu niepodległości musieli się zmierzyć? Jakie zadania ich czekały w dziedzinach tj.: prawo, transport, kultura, religia, zdrowie, polityka. Co działo się w największych miastach: Lwowie, Wilnie, Warszawie, Krakowie, Poznaniu? W dwudziestu dziewięciu rozdziałach autor przybliża zagadnienia ważne w pierwszych miesiącach i latach niepodległej Polski.

 • Piłsudski, Dmowski i niepodległość

TADEUSZ KISIELEWSKI "PIŁSUDSKI, DMOWSKI I NIEPODLEGŁOŚĆ"

Jak to się stało, że Polska zdołała odzyskać i obronić niepodległość? Co było głównym czynnikiem sprawczym? Niestety odpowiedzi na te pytania najczęściej były i są uzależnione od politycznych preferencji osób zabierających głos w tej sprawie. Co nie znaczy, że wszystkie są fałszywe. Tadeusz Kisielewski przyznaje rację Romanowi Dmowskiemu, że był to wynik wielu czynników, przeważnie od nas niezależnych, korzystnej sytuacji międzynarodowej.

 • Wielka wojna Polaków 1914-1918

ANDRZEJ CHWALBA "WIELKA WOJNA POLAKÓW 1914-1918"

„Wielka wojna Polaków” w przystępny i ciekawy sposób przedstawia całościowy obraz zmagań i losów Polaków w latach 1914-1918. Autor prezentuje losy milionów mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej od dnia wybuchu I wojny światowej do 11 listopada 1918 roku, daty symbolicznej, gdy na froncie zachodnim doszło do zawieszenia broni i zakończenia wojny, a w Polsce do przekazania władzy wojskowej przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu. 

 • Droga do niepodległości

JANUSZ NOWAK "DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI"

Książka jest hołdem oddanym wszystkim żołnierzom. Opisuje bojowy szlak Legionów Polskich – czyli polską drogę do niepodległości. Autor w syntetyczny sposób przedstawia zarys historii Legionów ze szczególnym uwzględnieniem początków ruchu strzeleckiego w zaborze austriackim, wydarzeń poprzedzających wybuch I Wojny Światowej, a także strukturę organizacyjną trzech brygad wchodzących w skład Legionów Polskich oraz przebieg ich działań.

 • Wiek burzy i spokoju. Kalendarium dziejów Polski 1918-2018

ANDRZEJ PIASECKI "WIEK BURZY I SPOKOJU"

Kalendarium dziejów Polski 1918–2018 stanowi kompendium wiedzy o polskich przemianach XX wieku, które wpłynęły na życie milionów obywateli. Nie jest to pełna kronika minionego stulecia. Dla każdego roku autor wybrał jedno ważne wydarzenie, które staje się pretekstem do ukazania szerszego tła i tamtego okresu – nie tylko dziejów politycznych, lecz także gospodarczych, społecznych i kulturalnych, mających istotne znaczenie dla historii Polski.

 • Polska niepodległa

PRACA ZBIOROWA "POLSKA NIEPODLEGŁA"

Przed stu laty, jesienią 1918 roku powstała odrodzona Polska. W rocznicę odzyskania niepodległości Wydawnictwo Naukowe PWN przedstawia encyklopedię, której celem jest wszechstronne ukazanie dziejów II Rzeczypospolitej i wydarzeń z pierwszych dekad XX wieku, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Obok zagadnień politycznych ukazujemy dzieje społeczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe okresu międzywojennego.

 • Legioniści Piłsudskiego

ADAM DYLEWSKI "LEGIONIŚCI PIŁSUDSKIEGO"

Opracowana z dużą starannością edytorską publikacja opowiada o historii kształtowania się i działania Legionów od początku XX wieku po moment odzyskania niepodległości. Poprzez zdjęcia i elementy ikonograficzne (odznaki, grafiki, dokumenty) prowadzi narracja, bogato zasilana fragmentami tekstów źródłowych – pamiętników, korespondencji, odezw, rozkazów. W albumie znalazło się ponad 300 zdjęć i dokumentów archiwalnych.

 • Od niepodległości do niepodległości

PRACA ZBIOROWA "OD NIEPODLEGŁOŚCI DO NIEPODLEGŁOŚCI"

Wiek XX należał do najtrudniejszych w dziejach państwa i narodu polskiego. Niełatwo ten okres opisać, tym bardziej w syntetycznym skrócie. Naszym zamierzeniem było przedstawienie najnowszej historii Polski taką, jaką była. Bez narodowej mitologii, przedstawiającej losy Polaków wyłącznie w odcieniu heroiczno-martyrologicznym. Równocześnie jednak nie uważamy, aby Polacy musieli się swojej historii wstydzić.

Menu

Treść

 • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow