Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

 • Okładka książki pt. "Na szlaku niepodległości"

Filip Musiał, Jarosław Szarek "Na szlaku niepodległości"

"Na szlaku niepodległości" to książka o ludziach, którzy stawiali czoła reżimowi komunistycznemu nawet w okresach jego największej potęgi. Naukowcy z IPN przedstawiają historie ukazujące grozę czerwonego terroru, o którego skali rzadko się teraz mówi. Chętniej wspomina się obecnie paradoksy i absurdy życia w PRL. Rzadziej mówi się o bohaterach z AK trafiających do więzień i skazywanych na karę śmierci za wierność idei niepodległej Polski.

 • Okładka książki pt. "Księga stulecia niepodległości"

Zbigniew Gluza "Księga stulecia niepodległości"

Dwutomowa, bogato ilustrowana, albumowa publikacja w pięknej szacie graficznej, prezentująca historię polskiego stulecia niepodległości 1918-2018. Głosami świadków historii poprowadzona jest opowieść o 60 najważniejszych momentach ostatnich 10 dekad w kontekście kształtu niepodległości Polski. Równoległa opowieść wizualna ukazuje wybór najpiękniejszych i najciekawszych fotografii i elementów ikonograficznych z całego stulecia.

 • Okładka książki pt. "Józef Piłsudski 1967-1935"

Andrzej Garlicki "Józef Piłsudski 1867-1935"

Książka Andrzeja Garlickiego jest najlepszą i najpełniejszą biografią marszałka Piłsudskiego. Człowieka, który całe życie poświęcił walce o wolną Ojczyznę. Który nie uznawał kompromisów. Który nie bał się podejmować ryzyka. Bez którego dziś nie byłoby niepodległej Rzeczpospolitej. Józef Piłsudski był wielką indywidualnością i odcisnął – co niewielu jest dane – swe piętno na kilku dziesięcioleciach dziejów Polski. Jest symbolem odrodzenia Polski.

 • Okładka książki pt. "Ku jedności. listopad 1918 roku"

Paweł Bezak "Ku jedności. listopad 1918 roku"

Książka przedstawia okres poprzedzający wydarzenia 11 listopada – czas działań militarnych podczas I wojny światowej, punkt kulminacyjny – sam dzień odzyskania niepodległości, a także pierwsze tygodnie następujące po nim. Bogato ilustrowana, przygotowana we współpracy Wydawnictwa Naukowego PWN i Muzeum Niepodległości w Warszawie, zawiera unikalne cytaty oraz niepublikowane materiały ilustracyjne ze zbiorów Muzeum – fotografie, pocztówki, ulotki.

 • Okładka ksiązki pt. "Polska 1918"

Paweł Skibiński "Polska 1918"

To się wydarzyło 100 lat temu... Jak wówczas żyli nasi pradziadowie? Z jakimi wyzwaniami u progu niepodległości musieli się zmierzyć? Jakie zadania ich czekały w dziedzinach tj.: prawo, transport, kultura, religia, zdrowie, polityka. Co działo się w największych miastach: Lwowie, Wilnie, Warszawie, Krakowie, Poznaniu? W dwudziestu dziewięciu rozdziałach autor przybliża zagadnienia ważne w pierwszych miesiącach i latach niepodległej Polski.

 • Okładka książki pt. "Piłsudski, Dmowski i niepodległość"

Tadeusz Kisielewski "Piłsudski, Dmowski i niepodległość"

Jak to się stało, że Polska zdołała odzyskać i obronić niepodległość? Co było głównym czynnikiem sprawczym? Niestety odpowiedzi na te pytania najczęściej były i są uzależnione od politycznych preferencji osób zabierających głos w tej sprawie. Co nie znaczy, że wszystkie są fałszywe. Tadeusz Kisielewski przyznaje rację Romanowi Dmowskiemu, że był to wynik wielu czynników, przeważnie od nas niezależnych, korzystnej sytuacji międzynarodowej.

 • Okładka książki pt. "Wielka wojna Polaków 1914-1918"

Andrzej Chwalba "Wielka wojna Polaków 1914-1918"

„Wielka wojna Polaków” w przystępny i ciekawy sposób przedstawia całościowy obraz zmagań i losów Polaków w latach 1914-1918. Autor prezentuje losy milionów mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej od dnia wybuchu I wojny światowej do 11 listopada 1918 roku, daty symbolicznej, gdy na froncie zachodnim doszło do zawieszenia broni i zakończenia wojny, a w Polsce do przekazania władzy wojskowej przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu. 

 • Okładka książki pt. "Droga do niepodległości"

Janusz Nowak "Droga do niepodległości"

Książka jest hołdem oddanym wszystkim żołnierzom. Opisuje bojowy szlak Legionów Polskich – czyli polską drogę do niepodległości. Autor w syntetyczny sposób przedstawia zarys historii Legionów ze szczególnym uwzględnieniem początków ruchu strzeleckiego w zaborze austriackim, wydarzeń poprzedzających wybuch I Wojny Światowej, a także strukturę organizacyjną trzech brygad wchodzących w skład Legionów Polskich oraz przebieg ich działań.

 • Okładka książki pt. "Wiek burzy i spokoju. Kalendarium dziejów Polski 1918-2018"

Andrzej Piasecki "Wiek burzy i spokoju"

Kalendarium dziejów Polski 1918–2018 stanowi kompendium wiedzy o polskich przemianach XX wieku, które wpłynęły na życie milionów obywateli. Nie jest to pełna kronika minionego stulecia. Dla każdego roku autor wybrał jedno ważne wydarzenie, które staje się pretekstem do ukazania szerszego tła i tamtego okresu – nie tylko dziejów politycznych, lecz także gospodarczych, społecznych i kulturalnych, mających istotne znaczenie dla historii Polski.

następna strona »

Menu

Treść

 • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow