Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

POD WSPÓLNYM NIEBEM W RAMACH PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW

  • Projekt

Projekt „Pod wspólnym niebem”  w ramach  „Ponadnarodowej mobilności uczniów” programu PO WER  opiera się na wyjeździe edukacyjnym do Portugalii, który dla uczniów i nauczycieli jest całkowicie bezpłatny. Głównym założeniem projektu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań astronomicznych, w tym prowadzenie obserwacji nieba oraz doskonalenie komunikacji w języku angielskim i pracy zespołowej. W celu zapewnienia spójności projektu wydzielono pięć dużych bloków tematycznych realizowanych  w kolejnych dniach pobytu uczniów naszego liceum w Portugalii w szkole „Agrupamento de Escolas” w  Lizbnonie. W programie m.in.: 1. ”Dzień integracyjny”, w którym młodzież poznaje swoje pasje i zainteresowania. Uczniowie prezentują swoje szkoły, region zamieszkania oraz kraj. 2. ”Dzień astronomiczny” poświęcony pasji poznawania odległych, pozaziemskich światów. 3. ”Wielcy odkrywcy”, w którym prezentowana jest teoria heliocentryczna i postać M. Kopernika. Tworzony jest ”żywy Układ Słoneczny”. 4. ”Więzi chrześcijańskie” to dzień, w którym  w ramach TiK stworzone zostaną plakaty, ulotki lub przewodniki po sanktuariach (młodzież polska o Fatimie, a portugalska o Licheniu). 5. ”Nocne obserwacje nieba” to również dzień poświęcony montowaniu w ramach TiK i ewaluacji filmu - kroniki z pobytu w Portugalii.

  • Logotypy

Licencja