Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Pod wspólnym niebem w ramach ponadnarodowej mobilności uczniów

  • Cztery twarze uczniów szkoły podstawowej, trzech dzierwcząt i jednego chłopca. Z lewej strony napisy na błękitnym tle.

Projekt „Pod wspólnym niebem”  w ramach  „Ponadnarodowej mobilności uczniów” programu PO WER  opiera się na wyjeździe edukacyjnym do Portugalii, który dla uczniów i nauczycieli jest całkowicie bezpłatny. Głównym założeniem projektu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań astronomicznych, w tym prowadzenie obserwacji nieba oraz doskonalenie komunikacji w języku angielskim i pracy zespołowej. W celu zapewnienia spójności projektu wydzielono pięć dużych bloków tematycznych realizowanych  w kolejnych dniach pobytu uczniów naszego liceum w Portugalii w szkole „Agrupamento de Escolas” w  Lizbnonie. W programie m.in.: 1. ”Dzień integracyjny”, w którym młodzież poznaje swoje pasje i zainteresowania. Uczniowie prezentują swoje szkoły, region zamieszkania oraz kraj. 2. ”Dzień astronomiczny” poświęcony pasji poznawania odległych, pozaziemskich światów. 3. ”Wielcy odkrywcy”, w którym prezentowana jest teoria heliocentryczna i postać M. Kopernika. Tworzony jest ”żywy Układ Słoneczny”. 4. ”Więzi chrześcijańskie” to dzień, w którym  w ramach TiK stworzone zostaną plakaty, ulotki lub przewodniki po sanktuariach (młodzież polska o Fatimie, a portugalska o Licheniu). 5. ”Nocne obserwacje nieba” to również dzień poświęcony montowaniu w ramach TiK i ewaluacji filmu - kroniki z pobytu w Portugalii.

  • Ulicą jedzie żółty tramwaj. W tle szare budowle.

Wizyta przygotowawcza w Portugalii

W dniach 6-8 października 2019 roku dwoje nauczycieli Zespołu Szkół i Placówek odbyło podróż do Lizbony, aby spotkać się z nauczycielami partnerskiej szkoły i ustalić szczegóły grudniowego pobytu w  Agrupamento de Escolas de Vialonga.

  • W klasie w ławkach szkolnych siedzi jedenaścioro uczniów liceum. Trzy osoby stoją przy stoliku. Na ścianie wisi zielona...

Przygotowania do wyjazdu do Lizbony

Przygotowania trwają!!! Wśród różnych form aktywności zdecydowany prym wiodły zajęcia językowe i astronomiczne, ale obok nich pojawiło się również przygotowanie kulturowe. Intensywny tok zajęć pomógł przygotować się wyjeżdżającym do mobilności.

  • Duża grupa uczniów liceum wraz z nauczycielami w trzech rzędach. Osoby w pierwszym rzędzie kucają, leżą, siedzą.

Uczniowie Łokietka w Portugalii

Uczniowie naszego liceum  realizowali zajęcia w Portugalii w szkole Agrupamento de Escolas w miejscowości Vialonga koło Lizbony. W ciągu pięciu dni pobytu w portugalskiej szkole młodzież poznawała własne pasje i zainteresowania.

  • W auli szkolnej na krzesłach w kilku rzędach siedzą mężczyźni i kobiety. Przed nimi, na ścianie wisi ekran projekcyjny...

Podsumowanie projektu „Pod wspólnym niebem”

W środę 15 stycznia 2020 roku w auli Łokietka odbyło się spotkanie, którego celem było podsumowanie grudniowego wyjazdu do Portugalii. Zaproszeni goście mieli okazję m.in. obejrzeć przygotowaną przez uczniów wystawę zdjęć, nagrany film i prezentację.

  • Od lewej: logo "Fundusze europejskie", flaga Polski, logo "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji", flaga Unii Europejskiej.

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2023 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow