Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

POD WSPÓLNYM NIEBEM W RAMACH PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW

  • Projekt

Projekt „Pod wspólnym niebem”  w ramach  „Ponadnarodowej mobilności uczniów” programu PO WER  opiera się na wyjeździe edukacyjnym do Portugalii, który dla uczniów i nauczycieli jest całkowicie bezpłatny. Głównym założeniem projektu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań astronomicznych, w tym prowadzenie obserwacji nieba oraz doskonalenie komunikacji w języku angielskim i pracy zespołowej. W celu zapewnienia spójności projektu wydzielono pięć dużych bloków tematycznych realizowanych  w kolejnych dniach pobytu uczniów naszego liceum w Portugalii w szkole „Agrupamento de Escolas” w  Lizbnonie. W programie m.in.: 1. ”Dzień integracyjny”, w którym młodzież poznaje swoje pasje i zainteresowania. Uczniowie prezentują swoje szkoły, region zamieszkania oraz kraj. 2. ”Dzień astronomiczny” poświęcony pasji poznawania odległych, pozaziemskich światów. 3. ”Wielcy odkrywcy”, w którym prezentowana jest teoria heliocentryczna i postać M. Kopernika. Tworzony jest ”żywy Układ Słoneczny”. 4. ”Więzi chrześcijańskie” to dzień, w którym  w ramach TiK stworzone zostaną plakaty, ulotki lub przewodniki po sanktuariach (młodzież polska o Fatimie, a portugalska o Licheniu). 5. ”Nocne obserwacje nieba” to również dzień poświęcony montowaniu w ramach TiK i ewaluacji filmu - kroniki z pobytu w Portugalii.

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA W PORTUGALII

W dniach 6-8 października 2019 roku dwoje nauczycieli Zespołu Szkół i Placówek odbyło podróż do Lizbony, aby spotkać się z nauczycielami partnerskiej szkoły i ustalić szczegóły grudniowego pobytu w  Agrupamento de Escolas de Vialonga.

  • Przygotowania do wyjazdu do Lizbony

PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU DO LIZBONY

Przygotowania trwają!!! Wśród różnych form aktywności zdecydowany prym wiodły zajęcia językowe i astronomiczne, ale obok nich pojawiło się również przygotowanie kulturowe. Intensywny tok zajęć pomógł przygotować się wyjeżdżającym do mobilności.

  • Uczniowie Łokietka w Portugalii

UCZNIOWIE ŁOKIETKA W PORTUGALII

Uczniowie naszego liceum  realizowali zajęcia w Portugalii w szkole Agrupamento de Escolas w miejscowości Vialonga koło Lizbony. W ciągu pięciu dni pobytu w portugalskiej szkole młodzież poznawała własne pasje i zainteresowania.

  • Podsumowanie projektu „Pod wspólnym niebem”

PODSUMOWANIE PROJEKTU „POD WSPÓLNYM NIEBEM”

W środę 15 stycznia 2020 roku w auli Łokietka odbyło się spotkanie, którego celem było podsumowanie grudniowego wyjazdu do Portugalii. Zaproszeni goście mieli okazję m.in. obejrzeć przygotowaną przez uczniów wystawę zdjęć, nagrany film i prezentację.

  • Logotypy

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow