Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

NIEBO NAD ASTROBAZAMI - ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW

  • Logotypy

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole rusza projekt „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, który realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 13 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla szkól województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. W ramach projektu nasi uczniowie będą realizowali dodatkowe zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koła astronomiczno-geograficzne. Nasza szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych (np. nauczanie metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego).

Wszelkie informacje dotyczące udziału w projekcie prosimy kierować do  koordynatora Astrobazy w Radziejowie: p. Sławomira Kieraja. Serdecznie zapraszamy.

ZADANIA:
Budowanie sieci współpracy;
Zajęcia z astrofotografii;
Zajęcia z programowania TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii;
Koła astronomiczno – geograficzne;
Zakup pomocy TIK i wyposażenia pracowni matematyczno - przyrodniczych;
Studia podyplomowe i szkolenia doskonalące nauczycieli;
 
PARTNERZY:
Powiat Inowrocławski
Gmina Gniewkowo
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Gmina Gostycyn
Gmina Miasta Rypin
Powiat Brodnicki
Powiat Radziejowski
Gmina Unisław
Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą
Gmina Kruszwica
Powiat Świecki
Gmina Zławieś Wielka
Powiat Żniński
 

Licencja