Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Regionalne koła fizyczne, matematyczne, informatyczne, astronomiczne

Projekt "Regionalne koła fizyczne, matematyczne, informatyczne, astronomiczne" to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Projekt ten zakładał  modyfikację programów rozwojowych szkół województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie edukacji matematycznej, fizycznej, informatycznej i astronomicznej. Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z zakresu fizyki, matematyki, informatyki i astronomii dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia prowadzone były przez pracowników i doktorantów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz przez czynnych nauczycieli posiadających udokumentowaną wiedzę z zakresu astronomii. W naszej szkole, w ramach projektu,  uczniowie uczestniczący realizowali zajęcia w ramach Regionalnych Kół Astronomicznych, podczas których z obserwatoriów astronomicznych, które powstały w ramach projektu „Astro-baza” realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem wszystkich zajęć realizowanych w ramach projektu było rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi, przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach oraz zachęcenie uczniów do studiowania nauk ścisłych w przyszłości.

wstecz

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow