Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Klub Szkół UNICEF

Nasza placówka należy do Klubu Szkół UNICEF. Jest to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Celem Klubu jest: edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata, budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości, zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów oraz propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej. Nasza szkoła należąc do Klubu nie tylko uczestniczy w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizuje działania zaplanowane na dany rok szkolny. Zawsze jednak przyświeca nam ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.

wstecz

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow