Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Projekt edukacyjny „Wiedza moją przyszłością”

Projekt edukacyjny Wiedza moją przyszłością realizowany był w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyli uczniowie LO i PGP oraz wychowankowie SOSW. W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, języków obcych, technologii informacyjnej oraz zajęcia warsztatowe z ekologii, przedsiębiorczości, zajęcia muzyczne. Odbywały się wykłady, prelekcje oraz wyjazdy edukacyjne. Zajęciami objęto uczniów zdolnych, uczniów z problemami w nauce oraz uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Część zajęć pozalekcyjnych służyła przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych. Efektem udziału uczniów w projekcie było opracowanie publikacji pt. „Powiat radziejowski – poznaj razem z nami”.

wstecz

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow