Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Projekt "Większa wiedza - lepsza przyszłość"

W roku szkolnym 217/2018 w  Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie realizowany był  projektu „Większa wiedza - lepsza przyszłość”, w ramach RPO od 01.10.2017 roku. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych poprzez rozszerzanie oferty edukacyjnej i wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i doradztwo edukacyjno-zawodowe. Projekt skierowany był do 110 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka Szkoły i 15 uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Główne zadania, które zostały zrealizowane w ramach projektu to: zajęcia pozalekcyjne na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, technologii informacyjno–komunikacyjnej, umiejętności interpersonalnych, doradztwa zawodowego oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo w ramach projektu odbyło się 11 wyjazdów studyjnych  m. in. Do Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego -  Laboratorium Wyobraźni, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, warsztaty językowe oraz wycieczka do ogrodu  botanicznego w Toruniu i agroturystyki. Szkoła dzięki funduszom unijnym pozyskała m.in. tablicę interaktywną, projektor, komputer, tablety dla uczniów oraz dodatkowe pomoce dydaktyczne a uczniowie materiały biurowe (pendrivy, notesy, teczki i zakreślacze).

wstecz

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow