Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM MEDYCZNEGO ROKU 1982

1.
 Adrian Bożena
19.
 Kaczmarek Maria
36.
 Pawlak Anna
2.
 Dądalska Bogumiła
20.
 Kontowicz Anna
37.
 Pogorzelska Danuta
3.
 Domagalska Grażyna
21.
 Kosmalska Jadwiga
38.
 Przeździęk Joanna
4.
 Derenda Elżbieta
22.
 Kowalska Maria
39.
 Pyra Krystyna
5.
 Dygalska Gabriela
23.
 Krzewińska Aldona
40.
 Rogozińska Krystyna
6.
 Fabiszak Barbara
24.
 Kurtysiak Maria
41.
 Ryczkowska Małgorzata
7.
 Fajkowska Bożena
25.
 Lewandowska Małgorzata
42.
 Seklecka Barbara
8.
 Filipiak Olga
26.
 Lewandowska Maria
43.
 Siedlecka Bożena
9.
 Gembaszewska Jadwiga
27.
 Lewińska Małgorzata
44.
 Skonieczna Danuta
10.
 Gębicka Róża
28.
 Maćkiewicz Elżbieta
45.
 Sobczak Urszula
11.
 Głowacka Mariola
29.
 Marciniak Jolanta
46.
 Sztandur Ewa
12.
 Grubecka Marzena
30.
 Naczmańska Barbara
47.
 Trojanowska Maria
13.
 Jadczak Elżbieta
31.
 Nawrot Jadwiga
48.
 Witkowska Urszula
14.
 Jaranowska Anna
32.
 Nocna Maria
49.
 Witomska Teresa
15.
 Jarzębińska Małgorzata
33.
 Okuńska Maria
50.
 Wojciechowska Bożena
16.
 Jegorow Anna
34.
 Osińska Małgorzata
51.
 Wróbel Grażyna
17.
 Jesionowska Julia
35.
 Pawikowska Grażyna
52.
 Ziółkowska Stanisława
18.
 Juszczyńska Wiesława
 
 
 
 

wstecz

Licencja