Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM MEDYCZNEGO ROKU 1985

1.
 Bąk Danuta
17.
 Kaczmarek Małgorzata
33.
 Olszewska Jadwiga
2.
 Becińska Ewa
18.
 Kalsztejn Wiesława
34.
 Pietrzykowska Joanna
3.
 Białkowska Anna
19.
 Karpińska Irena
35.
 Rosińska Irena
4.
 Brykalska Marzena
20.
 Kletkiewicz Elżbieta
36.
 Sikorska Anna
5.
 Chaberska Ewa
21.
 Kowalska Tamara
37.
 Sudomir Ramona
6.
 Chałajda Danuta
22.
 Lamparska Renata
38.
 Szczerbiak Małgorzata
7.
 Chmielewska Bożena
23.
 Lewandowska Elżbieta
39.
 Szczotkowska Jadwiga
8.
 Czerwińska Małgorzata
24.
 Lewandowska Ewa
40.
 Trybulska Ewa
9.
 Dadzibóg Danuta
25.
 Lewandowska Maria
41.
 Wolska Alina
10.
 Dąbrowska Marzena
26.
 Lewandowska Wioletta
42.
 Wołoszyn Iwona
11.
 Doręda Jadwiga
27.
 Lisowska Jolanta
43.
 Woźniak Iwona
12.
 Dziedzic Bożena
28.
 Małecka Elżbieta
44.
 Zapiec Ewa
13.
 Gotówka Elżbieta
29.
 Mirowska Danuta
45.
 Ziętarska Ewa
14.
 Gotówka Maria
30.
 Mokra Barbara
46.
 Żyłka Małgorzata
15.
 Janicka Ewa
31.
 Musiał Elżbieta
47.
 Żywiczyńska Renata
16.
 Jasiekiewicz Katarzyna
32.
 Ochocińska Iwona
 
 

wstecz

Licencja