Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM MEDYCZNEGO ROKU 1996

1.
 Chrzanowska Anna
17.
 Kozłowska Monika
33.
 Piasecka Agnieszka
2.
 Ciesielska Agnieszka
18.
 Krępeć Eliza
34.
 Pietrzak Gabriela
3.
 Czarnecka Monika
19.
 Kuczyńska Katarzyna
35.
 Regin Joanna
4.
 Dąbrowska Agnieszka
20.
 Łukaszewska Magdalena
36.
 Rosińska Wioletta
5.
 Dolatowska Barbara
21.
 Naparta Małgorzata
37.
 Ryniec Ewa
6.
 Frank Małgorzata
22.
 Nawrocka Donata
38.
 Sarzyńska Magdalena
7.
 Głowacka Tatiana
23.
 Nawrotek Małgorzata
39.
 Simińska Alina
8.
 Grudzińska Joanna
24.
 Nowak Agnieszka
40.
 Sobczak Agnieszka
9.
 Grzanka Agnieszka
25.
 Nowakowska Iwona
41.
 Szczepankiewicz Iwona
10.
 Harendziak Katarzyna
26.
 Nowakowska Jolanta
42.
 Śmigiel Edyta
11.
 Jankowska Agnieszka
27.
 Olczak Renata
43.
 Wastowska Agata
12.
 Kapelińska Sylwia
28.
 Orent Agnieszka
44.
 Wochna Aneta
13.
 Kołodziejska Katarzyna
29.
 Ornat Ewa
45.
 Wojewoda Agnieszka
14.
 Korytkowska Agnieszka
30.
 Oźmina Małgorzata
46.
 Wojtasik Anna
15.
 Kotas Magdalena
31.
 Pawlak Maria
47.
 Zaborowska Małgorzata
16.
 Kozińska Katarzyna
32.
 Pawłowska Ewelina
48.
 Zaroślińska Agnieszka

wstecz

Licencja