Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROKU 1955

1.
Cietwierkowski Andrzej
7.
Kurant Elżbieta Maria
13.
Pietrzak Marianna
2.
Czachorowska Danuta Zofia
8.
Lange Maria Teresa F.
14.
Pilak Antoni
3.
Górniak Władysław Bogumił
9.
Markiewicz Karol
15.
Rolirad Kazimierz
4.
Ignasiak Kazimierz Ireneusz
10.
Mikołajczak Danuta
16.
Szczepankiewicz Anna
5.
Kozińska Teresa Walentyna
11.
Ostrowski Henryk
17.
Umerle Leszek
6.
Kremplewski Edward
12.
Pietrzak Józef
18.
Złotnicka Aleksandra Anna

wstecz

Licencja