Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROKU 1964

1.
Bartczak Irena
17.
Karpiński Bogdan Kazimierz
33.
Pietrzak Józef Henryk
2.
Bartczak Jan
18.
Kącikowska Halina
34.
Pohl Jadwiga Kazimiera
3.
Bassa Maria
19.
Kępski Krzysztof Stanisław
35.
Roszak Janina Kazimiera
4.
Bąkowski Andrzej Włodzimierz
20.
Kołecki Sławomir Franciszek
36.
Surdyk Mirosława Krystyna
5.
Boniewicz Anna Helena
21.
Kostrzak Jan Józef
37.
Szczechowicz Anna
6.
Budna Marianna
22.
Kozłowska Iwona Rozalia
38.
Szczepankiewicz Wanda Halina
7.
Drzewucka Monika Zofia
23.
Krupińska Genowefa
39.
Szczepańska Helena
8.
Dulęba Krystyna Urszula
24.
Kudłak Jadwiga Genowefa
40.
Szmagalski Karol Franciszek
9.
Filipiak Jadwiga Kazimiera
25.
Lewandowska Wanda
41.
Szmajdziński Józef Michal
10.
Górniak Marianna Helena
26.
Lewandowski Marian
42.
Trawczyński Lech Kazimierz
11.
Hełminiak Elżbieta
27.
Małkowska Halina Maria
43.
Trzęsalska Aleksandra Walentyna
12.
Jaczkowski Andrzej Roman
28.
Markiewicz Zofia
44.
Urbaniak Eleonora
13.
Janiak Maciej
29.
Mielcarek Izabela
45.
Wasielewska Elżbieta
14.
Janowicz Jan Jerzy
30.
Ochocińska Ludomira Maria
46.
Woźniak Krystyna Halina
15.
Janowska Ewa
31.
Paliwoda Wanda Jadwiga
47.
Zalesiak Maria Halina
16.
Kamińska Helena Barbara
32.
Pietras Barbara
48.
Zalesińska Halina
 

wstecz

Licencja