Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROKU 1965

1.
Balcerak Krystyna
22.
Kudlińska Krystyna
43.
Radaszewska Wacława
2.
Banaś Jadwiga
23.
Ławnicka Danuta
44.
Redmerska Elżbieta
3.
Bartczak Daniela
24.
Łęczycki Bogusław Ignacy
45.
Rolirad Elżbieta
4.
Bąkowski Lech Antoni
25.
Malinowska Elżbieta
46.
Roszak Bożena
5.
Benedykcińska Janina
26.
Marciniak Henryk
47.
Roszak Elżbieta
6.
Brykalski Marian
27.
Marczewska Władysława
48.
Rudzka Barbara
7.
Ćwikła Władysław
28.
Marczewski Bronisław
49.
Serwatka Emilia
8.
Dojlitko Krystyna
29.
Muszyńska Bożena
50.
Serwatka Krystyna - Stanisława
9.
Dulęba Irena Helena
30.
Ochociński Andrzej
51.
Strzałkowski Jan Wladysław
10.
Gardyza Marianna
31.
Oczki Stanisław Franciszek
52.
Sztkowski Roman
11.
Gąsior Janina
32.
Paczkowska Anna
53.
Szymańska Danuta
12.
Iglewska Elżbieta
33.
Pakulska Janina Anna
54.
Walaszczyk Bożena
13.
Janaszak Janina Krystyna
34.
Patyk Jerzy
55.
Waldon Helena
14.
Jąkalak Krystyn Andrzej
35.
Pecyna Krystyna Genowefa
56.
Wiśniewska Anna
15.
Karkosik Maria
36.
Piasecka Zuzanna
57.
Woźniak Alina
16.
Kołecka Wiesława Stanisława
37.
Piątkowska Marianna
58.
Wódkowska Barbara
17.
Kontak Barbara
38.
Piechocka Mirosława
59.
Wrzesiński Janusz
18.
Kotarski Michal
39.
Podgórska Elżbieta
60.
Zabłocki Władysław
19.
Kotlarek Elżbieta
40.
Podgórska Halina
61.
Zawicka Helena
20.
Król Jerzy Franciszek
41.
Podgórski Waldemar Konstanty
62.
Złotnicki Edward
21.
Kudlińska Aurelia
42.
Prusinowska Anna
63.
Zmiędak Krystyna
 

wstecz

Licencja