Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROKU 1971

1.
Bączek Mirosława
18.
Konwent Mirosława Józefa
35.
Prośniewska Bożena
2.
Ciesielska Teresa
19.
Kotrysiak Anna
36.
Rolirad Grzegorz
3.
Czenszak Kazimiera
20.
Kuligowska Jolanta
37.
Skibińska Izabela Julianna
4.
Czerniejewski Władysław
21.
Legumina Tadeusz
38.
Szczepankiewicz Barbara
5.
Dankiewicz Elżbieta
22.
Lewandowski Roman
39.
Szczurowska Zyta
6.
Dąbek Maria
23.
Lewińska Anna
40.
Śrubas Henryk
7.
Gralikowska Jolanta Grażyna
24.
Łęga Zbigniew Tadeusz
41.
Trawczyński Stanisław
8.
Iglewska Halina
25.
Mietlicka Hanna
42.
Trawińska Anna
9.
Jaczkowska Anna
26.
Nowakowska Mirosława
43.
Wawrzyniak Krystyna
10.
Jaczkowska Zofia
27.
Nowodworska Bernadeta
44.
Wilińska Alina Maria
11.
Kaczmarek Maria
28.
Odważna Halina
45.
Wiśniewska Teresa
12.
Karasińska Anna
29.
Osiński Janusz
46.
Wojciechowska Mariola
13.
Kardasz Maria
30.
Palalnkiewicz Maria Helena
47.
Wojciechowski Andrzej
14.
Kasiorkiewicz Teresa
31.
Pańka Maria
48.
Zajączkowska Zofia
15.
Kołacki Marian
32.
Piernik Marianna Cecylia
49.
Zatarska Elżbieta Marianna
16.
Kołecki Witold
33.
Pietrzak Jadwiga
50.
Zrobczyńska Mirosława
17.
Konwent Alina
34.
Pietrzak Regina Józefa
 
 

wstecz

Licencja