Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROKU 1973

1.
Banaszkiewicz Aldona
19.
Kwiecińska Iwona
37.
Sochaczewska Anna
2.
Banaszkiewicz Stanisław
20.
Lulkowska Zofia
38.
Sowińska Grażyna
3.
Błachowiak Jadwiga
21.
Marcinkowska Halina
39.
Stanna Teresa
4.
Boniewicz Bernadetta
22.
Matuszak Janusz
40.
Stasiak Zofia
5.
Brzeczkowska Marianna
23.
Mietlicki Krzysztof
41.
Stężewska Grażyna
6.
Cisielska Krystyna
24.
Nowakowska Genowefa
42.
Szcześniewicz Barbara
7.
Czachorowska Bożena
25.
Opłatkowska Halina
43.
Szydlińska Krystyna
8.
Dmochowska Ewa
26.
Paul Marek
44.
Szydlińska Róża
9.
Gawinecki Jacek
27.
Piasecka Urszula
45.
Truciak Jadwiga
10.
Glapińska Krystyna
28.
Postrach Marek
46.
Ulańska Anna
11.
Górski Jan
29.
Poturalski Waldemar
47.
Waga Wanda
12.
Janiak Ryszarda
30.
Pozorska Barbara
48.
Waszak Anna
13.
Jędruszczak Marek
31.
Przybysz Maria
49.
Wiśniewski Miron
14.
Kałdonek Lucyna
32.
Roszak Marek
50.
Woźniak Katarzyna
15.
Każmierczak Jadwiga
33.
Serwatka Zofia
51.
Zaborowska Jadwiga
16.
Kołacka Mirosława
34.
Siarkowska Danuta
52.
Zalichta Bogusław
17.
Kuczyńska Grażyna
35.
Skonieczna Halina
53.
Zbawicka Mirosława
18.
Kuraszewska Anna
36.
Skonieczna Maria
 
 

wstecz

Licencja