Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROKU 1982

1.
Cęcek Eżbieta
14.
Kuczyńska Elżbieta
27.
Pańka Urszula
2.
Ciarka Teresa
15.
Kujawska Sławomira Dorota
28.
Rzadkowolski Waldemar
3.
Czyżniewski Bogdan
16.
Kuropatwa Bogumiła,Barbara
29.
Sobczak Anna
4.
Gadalinska Iwona
17.
Kużba Tomasz
30.
Strużyńska Jolanta
5.
Górecka Barbara
18.
Latkowska Danuta
31.
Szpadzińska Maria
6.
Gralak Mikołaj
19.
Lewandowska Mirosława
32.
Świecimski Cezary Michał
7.
Grzegorzewski Waldemar
20.
Linert Marek
33.
Tomczak Przemysław Andrzej
8.
Jarońska Urszula Lilianna
21.
Malinowski Michał Franciszek
34.
Witczak Jadwiga
9.
Jeżewska Dorota Jadwiga
22.
Marciszewska Elżbieta
35.
Włodarski Marian
10.
Kotas Marzena
23.
Myśliwy Przemysław
36.
Wożniak Iwona
11.
Kręplewski Piotr
24.
Niespodziński Gabriel
37.
Zielińska Grażyna Irena
12.
Kruszyńska Beata
25.
Nowakowska Jolanta
38.
Złotnicki Tomasz
13.
Kucharska Anna
26.
Olejniczak Krystyna.Bożena
 
 

wstecz

Licencja