Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROKU 1993

1.
Balcerak Agnieszka
20.
Kurtys Romualda Arleta
39.
Rębis Katarzyna Anna
2.
Becińska Marta
21.
Leszczyńska Iwona Aniela
40.
Rzewudzka Monika Aneta
3.
Benedykcińska Agata
22.
Lewandowska Wioletta
41.
Sikorska Jolanta Monika
4.
Bogucka Ewa Urszula
23.
Lewandowski Grzegorz Andrzej
42.
Skonieczny Krzysztof Kamil
5.
Bojczuk Beata Małgorzata
24.
Ładzińska Joanna Teresa
43.
Skroś Joanna Ewa
6.
Bończyk Agnieszka
25.
Łodygowska Arleta
44.
Sobczak Paweł Stanisław
7.
Czynsz Emilia
26.
Łodygowski Tomasz
45.
Stolarska Ewa Anita
8.
Dolatowska Krystyna
27.
Malinowska Anna
46.
Sumińska Anna
9.
Estkowska Marlena Dorota
28.
Małachowska Maria Jolanta
47.
Szmajdzińska Emilia Anna
10.
Figas Katarzyna
29.
Matczak Monika Zofia
48.
Śrubas Arleta
11.
Frątczak Edyta
30.
Morawska Agnieszka
49.
Trawińska Katarzyna
12.
Góralczyk Wojciech
31.
Niewęgłowska Monika
50.
Tworek Piotr
13.
Gralak Wiesława
32.
Nowak Magdalen Maria
51.
Urbańska Anna Irena
14.
Grohnert Wiktor Józef
33.
Odważna Anna
52.
Walasik Konrad
15.
Ignasiak Dżaneta
34.
Osicka Beata Ewa
53.
Wiśniewska Krzysztofa
16.
Jędrzejewska Beata Anna
35.
Palusiak Teresa
54.
Wójcik Aleksandra Maria
17.
Kaczmarek Ilona Anna
36.
Pawelec Jolanta
55.
Zasada Ewa Barbara
18.
Koziński Robert Patryk
37.
Pietrzak Ewa
56.
Zygmunt Jacek Marcin
19.
Kozłowski Jarosław
38.
Piotrowska Wioletta Ewa
 
 

wstecz

Licencja