Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • UTP

WPÓŁPRACA Z UTP W BYDGOSZCZY

26 marca 2015 roku  zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym  w Bydgoszczy reprezentowanym przez prof. dr. hab. inż. Janusza Prusińskiego i prof. dr. hab. Zenona Bernackiego a Zespołem Szkół i Placówek w Radziejowie. Celem współdziałania obu instytucji jest ugruntowanie przyjacielskich i partnerskich stosunków. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy objął naszą szkołę patronatem naukowym. W ramach współpracy nasi uczniowie będą uczestniczyli w prelekcjach, prezentacjach i zajęciach laboratoryjnych organizowanych w UTP w Bydgoszczy, które będą prowadzone przez pracowników dydaktycznych Uczelni. Ponadto w ramach współpracy, w naszej szkole, odbywać się będą spotkania informacyjne studentów i nauczycieli akademickich Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z uczniami klas maturalnych, podczas których młodzież będzie miała okazję zapoznać się z ofertą oraz zasadami rekrutacji na oferowane przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt kierunki kształcenia.

 

wstecz

Licencja