Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • WNoZ

WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM NAUK O ZIEMI UMK W TORUNIU

28 marca 2014 roku podpisano porozumienie o współpracy między Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a naszym Zespołem Szkół. W imieniu Zespołu Szkół i Placówek dokument podpisał Dyrektor Grzegorz Sobczak, a stronę UMK reprezentował Dziekan prof. dr hab. Wojciech Wysota. Mając na względzie wysoką jakość kształcenia Strony Porozumienia zadeklarowały chęć współpracy i budowy kultury jakości. W ramach współpracy klasy realizujące rozszerzone programy nauczania geografii są wspierane przez Wydział Nauk o Ziemi.  Uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich w naszej Szkole.  Ponadto w ramach współpracy młodzież ma możliwość spotkań z pracownikami Wydziału, studentami oraz kołami naukowymi w celu utrzymania wysokiego poziomu kształcenia w zakresie geografii i innych przedmiotów związanych ze środowiskiem i działalnością człowieka.

 

wstecz

Licencja