Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • PZSZ

WSPÓŁPRACA Z PWSZ WE WŁOCŁAWKU

17 czerwca 2011 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku.  Przedmiotem porozumienia jest w obszarze nauki i edukacji w celu wymiany doświadczeń, doskonalenia zawodowego kadry oraz podniesienia poziomu i efektów kształcenia uczniów. W ramach współpracy nasi uczniowie m.in. mają możliwość uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach oraz zajęciach warsztatowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich na terenie naszej Szkoły, w studenckich kołach naukowych oraz w przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez Uczelnię. Ponadto uczniowie uzdolnieni przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych mogą skorzystać z konsultacji nauczycieli akademickich.  W ramach współpracy prowadzone i realizowane są projekty edukacyjne oraz organizowane wspólne przedsięwzięcia kulturalne.

wstecz

Licencja