Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Zgodnie zarządzeniem nr 17/2018 Dyrektora ZSiP z dnia 28 września 2018 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół i Placówek, w roku szkolnym 2018/2019 obowiązują następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Szkoła Podstawowa Specjalna 2.11.2018; 2,3,4.01.2019; 29,30.04.2019; 2.05.2019
Gimnazjum Specjalne 2.11.2018; 2,3,4.01.2019; 29,30.04.2019; 2.05.2019
Szkoła Przysposabiająca do Pracy 2.11.2018; 2,3,4.01.2019; 29,30.04.2019; 2.05.2019
Publiczne Gimnazjum Powiatowe 2.11.2018; 29,30.04.2019; 2,6,7,8.05.2019
Liceum Ogólnokształcące 2.11.2018; 29,30.04.2019; 2,6,7,8.05.2019

 

wstecz

Licencja