Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Na stole biała kartka z napisem "Stypendium, wniosek". Na kartce leży czarny długopis.

Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uczniowie naszego liceum mogą ubiegać się o Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej, a więc preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie, którzy osiągnęli w roku szkolnym 2021/2022 wysokie wyniki w nauce, bądź uzyskali osiągnięcia w innych dziedzinach, a pozostają w trudnej sytuacji materialnej. Szczegółowe informacje u wychowawców klas. Wnioski wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć do 23 września br. w sekretariacie szkoły.

wstecz

Menu

Treść

  • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
  • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow