Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

 • Grupa gimnazjalistów i kobieta w średnim wieku. Za nimi drewniane ogrodzenie obronne i brama

Poczuć historię w Biskupinie

14 września 2022 roku uczniowie klas IIID oraz IIIC SPdP wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Biskupina - łużyckiej osady obronnej z przełomu epoki brązu i żelaza. Celem wyjazdu był udział w XXVII Festynie  Archeologicznym, któremu w tym roku przyświecało hasło  "Matka Natura". Podczas zwiedzania uczniowie mieli okazję zwiedzić najstarszą, zrekonstruowaną na ziemiach polskich osadę kultury łużyckiej. Podziwiali starannie odtworzone budynki z różnych epok, zapoznali się z historią osady, warunkami życia ówczesnych mieszkańców, ich zwyczajami, strojami oraz obrzędami. Dzięki wspaniałym inscenizacjom i stoiskom pokazowym uczniowie mogli zobaczyć jak wyglądały techniki pracy oraz przedmioty wytwarzane przez garncarza, farbiarza, skórnika czy tkacza. Przekonali sie jak trudnym zadaniem jest wytapianie żelaza i praca kowala. Uczniowie spróbowali również swoich sił  w budowaniu modeli chat oraz fragmentu wału obronnego. Dodatkową atrakcją dla wszystkich była inscenizacja walk wojowników podczas której nie mogło zabraknąć szczęku stali oraz okrzyków zagrzewających do walki. Była to swoista podróż w czasie i żywa lekcja historii!

 • Czworo gimnazjalistów buduje makietę chaty z drewna. Obok brodaty mężczyzna w starodawnym stroju
 • Gimnazjalista w niebieskiej bluzie rozłupuje orzecha przy pomocy kamienia
 • Gimnazjalista z mieczem w ręku. Obok przyglądająca sie mu grupa gimnazjalistów
 • Grupa gimnazialistów. W tle długa chata pokryta strzechą
 • Grupa gimnazjalistów stoi pomiędzy długimi drewnianymi chatami pokrytymi strzechą
 • Grupa gimnazjalistów w drewnianej chacie ogląda gliniane drobne przedmioty
 • Stół z kawałkami starych glinianych naczyń. Obok gimnazjaliści i starsza kobieta w starodawnym stroju
 • Tkaczka w stroju ludowym przy pracy. Obok przyglądający sie jej gimnazjalista z plecakiem

wstecz

Menu

Treść

 • Brązowa odznaka Perspektyw 2022 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2021 - logo
 • Brązowa odznaka Perspektyw 2020 - logo

Menu

Treść

Nasz adres:

Zespół Szkół i Placówek

ul. Szkolna 12

88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 32 28

Adres e-mail:

sekretariat@radziejow.edu.pl

skrzynka podawcza: ZSiPRadziejow